Contact

Zeestraat 84
2518 AD Den Haag

Andere vestigingen ›

Wiens brood men eet… Diens woord men spreekt.

Zo was het zaterdag bij de intocht van de lokale Sinterklaas die zijn toespraak richtte tot de aanwezige burgemeester en wethouders! Het was jammer voor de verzamelde jonge kinderen die weinig begrepen van de met moeilijke woorden doorspekte toespraak van de goedheiligman. En die in sommige gevallen na deze allereerste kennismaking met Sinterklaas hem zeker niet in het hart hebben gesloten!

Een woordvoerder is nog meer dan anderen gebonden de taal van zijn broodheer te spreken. Vaak zijn de ingenomen posities van de hogere macht binnen de organisatie logisch en verklaarbaar. Een in die “dominante logica” getrainde woordvoerder zal bijna blindelings weten hoe de broodheer zijn belangen publiekelijk verwoord wenst te zien.
Een woordvoerder van de marktleider in gevulde chocoladerepen weet dat het niet wenselijk is om branchebreed een “Ik Kies Bewust Logo” in te voeren. Een woordvoerder die tevens lobbyist is weet gelijkgestemden te vinden en zo een draagvlak te krijgen voor een tegengeluid. En zo werd de invoering van een branchebreed logo verhinderd. Een (intern) succes voor de korte termijn?

De verkiezingen worden tevens beheerst door woordvoerders want dat zijn politici in feite ook. En woordvoerders van de korte termijn: de winst in het debat en de stelling name inzake de waan van de dag…
Mijn stelling is dat we, gevoed door de media, steeds meer politici van de korte termijn zien en dit veroorzaakt een toename van het aantal zwevende kiezers! Duurzaamheid lijkt haaks te staan op de politieke overlevingsdrang.

De overheid is weinig effectief in het organiseren van een maatschappelijke dialoog, stelt Robbert Coops vast in Nieuwspoortforum van oktober 2006. Zou dit te relateren zijn aan het feit dat veel politici worden geleid door de waan van de dag?

Een succesvol woordvoerder en lobbyist moet twee zaken in zich verenigen: oog voor duurzaamheid en begrip voor de waan van de dag. In onze Westerse cultuur komt de duurzaamheid er echter het bekaaist van af! En dat is geen verschijnsel van de laatste tijd.

“The air is precious to the red man, for all things share the same breath – the beast, the tree and the human. The white man does not seem to notice the air he breathes.” Chief Seattle

Liesbeth van den Boogaard – PA Impact