Contact

Zeestraat 84
2518 AD Den Haag

Andere vestigingen ›

Marcel Schuttelaar

Ongezonde trend

Afgelopen dinsdag werd bevestigd wat op straat allang bekend was. De kranten schonken royaal aandacht aan een onderzoek van het CBS. Wat is er gebeurd met de miljarden euro’s die extra in de gezondheidszorg zijn geïnvesteerd? Twee keer zo veel managers, veel staf, maar nauwelijks handen aan het bed! Handen die bovendien steeds vaker geboeid zijn vanwege het vele rapportagewerk. De week werd afgesloten met een kort bericht dat tal van medisch specialisten werkloos zijn. Zij krijgen geen kans omdat er teveel onzekerheid heerst binnen deze beroepsgroep.

Het moet niet veel gekker worden. Enerzijds een schrijnende nood aan goede, sociale medische zorg. Anderzijds een voortschrijdende bureaucratisering en ontmenselijking. Dit proces loopt al jaren. Fortuyn dreef er de spot mee, velen waarschuwden, en toch gaat het autonoom en ongestraft verder. Een trend!

Bij Schuttelaar & Partners proberen we medewerkers zoveel mogelijk bij de productie te betrekken. Directeur en managers moeten zelf blijven produceren. Schrijven, strategieën opstellen, creatief zijn. Niet alleen dingen bedenken, maar ook uitvoeren! De band met de werkvloer en het vak is cruciaal voor een goede output van het bureau. Onder studenten was jarenlang het motto: ‘why become a chemist if you can be his boss?‘. Sinds enkele jaren zien we tekenen van herwaardering van het vak en dus van de werkvloer. De Brug van Unilever Bestfood staat letterlijk boven de fabriek. Organon Biosciences heeft een lean en mean hoofdkantoor en Aalborg Industries – zeer succesvol – heeft een klein en slagvaardig hoofdkantoor. De afgelopen 5 jaar is in menige bedrijfstak het management gesaneerd tot het minimaal noodzakelijke (of vaak zelfs minder dan dat). Bij Unilever zijn complete bestuurslagen weggesneden. De grap circuleert dat er nu volop ruimte is in de parkeergarage.

In de publieke sector is dit besef nog niet doorgedrongen. Bestuurders creëren eigen imperia waarin elk zicht op de werkvloer ontbreekt. Zoals Cohen dit weekend over Amsterdam opmerkte: “Ik begreep niet hoe de stad georganiseerd was. ‘t Was zo ingewikkeld. Dus heb ik ‘t voor me uit laten tekenen en uit laten leggen. En toen begreep ik ‘t nog niet.” De band met de productie (de burger) is minimaal. Goed bedoeld worden de dagen gevuld met een eigen gecreëerde virtuele werkelijkheid, terwijl de werkvloer ondertussen massaal dezelfde publieke sector ontvlucht. In 2005 verdwenen 52.000 ambtenaren in prepensioen of de VUT. Een historische braindrain.

Deze trend moet dus om. Terug naar waardering van het ambacht, reducering van de bestuurlijke lagen. En omdraaiing van het beloningsprincipe. Een hoge beloning voor een hoge output en niet automatisch voor een ‘hoge functie’. Een goede tent manage je immers met je pink.

Marcel Schuttelaar