Contact

Zeestraat 84
2518 AD Den Haag

Andere vestigingen ›

Marcel Schuttelaar

Beter ten halve gekeerd,..

Afgelopen maand is duidelijk zichtbaar geworden dat de houding van de overheid over gentech gewassen veranderd is. In ’96 was het ministerie van VWS enthousiast over de komst van gentech soja. Erica Terpstra mocht de introductie aftekenen. Na campagnes van Greenpeace en Friends of the Earth kwam de overheid met het maatschappelijk debat ‘Eten en Genen’. De uitkomst was behoedzaam vooruit, maar met meer aandacht voor het nut van gentech en beducht voor het risico van uitkruising. Er was immers weinig bekend over de ecologische risico’s van gentech gewassen. Door massale discussie in Europa besloot de EU een moratorium af te kondigen. Jan Pronk legde de vergunningsaanvragen voor veldproeven vrolijk op zijn bureau. Niets kwam meer los. In die jaren ging zo ongeveer het hele bedrijfsleven wat zich bezig hield met de ontwikkeling van gentech gewassen ter ziele. Mogen ging dicht, Florigene vertrok, Van der Have hield ‘t voor gezien etc. Ook de oude amylopectine aardappel van AVEBE overleefde de turbulentie niet.

Momenteel waait er een wat andere wind. Menigeen ziet in dat kennis die van oorsprong in Nederland en Vlaanderen ontwikkeld is nu in handen is van bedrijven als Monsanto. En dat mondiale introductie van gentech gewassen in versneld tempo doorgaat. Daarom is het goed dat recent twee projecten zijn gehonoreerd om nut en risico’s in kaart te brengen. Er komt 10 miljoen euro beschikbaar om ecologische plus- en minpunten van de introductie van gentechgewassen te onderzoeken. Het ministerie van LNV heeft daarnaast 10 miljoen euro weten los te peuteren uit de FES gelden om onderzoek te doen naar de phytophthora-resistente aardappel. De sector hoopt met een dergelijke aardappel het gebruik van schimmelbestrijdingsmiddelen met de helft te kunnen verminderen, een besparing van 150 miljoen euro per jaar.
Het zal nog wel een jaar of wat duren voordat hij er is, maar de voordelen lijken groot. Beter ten halve..

Marcel Schuttelaar