Contact

Zeestraat 84
2518 AD Den Haag

Andere vestigingen ›

Marcel Schuttelaar

De kringloop van bioplastic

Tussen ’80 en ’85 was ik campaigner bij de Vereniging Milieudefensie. Belast met acties rond huishoudelijk afval en verpakkingen. Voor behoud van het statiegeldsysteem, tegen weggooiplastics en voor recycling. De discussie focuste zich op de 2 miljard frisverpakkingen en het oprukkende melkpak. Dus plakten we in de supermarkt vrolijk stickers op pet-flessen en dumpten we symbolisch melkpakken bij Albert Heijn. Uiteindelijk vormde dit de aanzet tot het eerste verpakkingsconvenant en de zwerfvuil campagnes. Mijn voorspelling: onder het nieuwe kabinet wordt dit onderwerp weer uiterst actueel! Zeker als ‘oud collega’ Jacqueline Cramer milieuminister wordt.

Na 25 jaar is er nog volop discussie. In de marge van de campagnes waren we steeds op zoek naar innovatieve verpakkingen. We
concentreerden ons daarbij op plastic. Recycling kwam nog niet van de grond. Plastic mengsels waren wel om te smelten maar niet inzetbaar tot een bruikbaar product. Verbranden leidde tot dioxines door het schadelijke pvc en rookgasreiniging was nog niet uitgevonden.

In onze zoektocht stuitten we ook op bioplastics. Tasjes die gemaakt waren van polytheen en zetmeel en na enige maanden uiteen vielen. Of compostzakken en bekers. Het leek voor de milieubeweging het ei van Columbus. Toch waren we niet helemaal enthousiast. Want wat bleef over van een tas van polytheen en zetmeel. Stukjes plastic? Kon je deze wel recyclen of zouden de stukjes plastic het recycleproces juist verstoren? Mag je zo’n compostzak meecomposteren of moest die er later weer uitgehaald worden? Zijn die plasticdeeltjes schadelijk voor dieren? Uiteindelijk bleken de bioplastics niet uitontwikkeld te zijn. Tas en compostzak scheurden, losten op als ze nat werden. Kortom, enige decennia hebben we er weinig meer van vernomen.

In de aanstormende economie van de biosciences komt het onderwerp nu weer terug op de agenda. In deze economie vormen cellen van planten, dieren en micro-organismen de basis van de productie. Minifabriekjes die onder invloed van zon, voedingsstoffen en optimale werkcondities hoogst efficiënt en schoon produceren. Planten in een kasje die complexe medicijnen maken, enzymen in een oplossing die houtachtige structuren omzetten in makkelijk bruikbare biofuels. En zo ontstaan ook nieuwe bioplastics. Kortom, een nieuwe generatie staat gereed zich een plek in de markt te verwerven. Eens kijken hoe het nu zit met de zwakke punten van toen. Hoe sluit de kringloop van bioplastics?

Marcel Schuttelaar