Contact

Zeestraat 84
2518 AD Den Haag

Andere vestigingen ›

Marcel Schuttelaar

Ecologisch Elan

Vanaf het moment dat Herman Wijffels benoemd werd om CDA, PvdA en CU bij elkaar te brengen, kreeg ik er weer plezier in. Mijn gevoel voor het politieke theater liet zich het afgelopen jaar beschrijven als plaatsvervangende schaamte. Ik schaamde me voor het kleinburgerlijk denken, het anti-Europese, het Verdonkse en het ontbreken van elan in duurzaam en gezond opereren. Maar zie, onder de bezielende leiding van inspirator Wijffels kwamen bij het CDA de christelijke beginselen weer boven drijven. PvdA en ChristenUnie koppelden daar hun ecologische visie aan en plots is er weer ruimte voor optimisme.

Nederland moet het land met het schoonste energiebeleid van de EU worden. Een klinkend succes voor de ‘Hier’-campagne onder aanvoering van ex-Milieudefensiecollega Sible Schöne. Een injectie van 800 miljoen Euro in schone energie en een gedegen klimaatbeleid. Een minister voor milieu en de gedreven Hans van der Vlist als nieuwe Secretaris-Generaal die tezamen verantwoordelijk worden voor het energiebeleid. Dat belooft wat.

Daarnaast aandacht voor integratie en drop-outs. Kortom, proberen mensen zoveel mogelijk bij de ontwikkeling van de samenleving en bij elkaar te betrekken, en ze laten profiteren van de economische groei.

En daar zitten we bij de voorlopige zwakte van het concept-regeerakkoord. Wie garandeert de komende 4 jaar 2% economische groei? En hoe voorkomen we dat onze economie verder afglijdt in de concurrentiestrijd met de VS en het Verre Oosten? Hoe smeden we traditionele economische sectoren om naar kansrijke, duurzame, innovatieve segmenten? Een belasting op vliegen is vanuit klimaatoogpunt nuttig en bovendien rechtvaardig, als het geld gebruikt wordt voor duurzamer vervoer. Dat vergt nog wel enig denkwerk.

We zitten de komende jaren eerste rang met ons bureau. Wat is er leuker dan in dit klimaat ondernemerszin koppelen aan innovatieve duurzaamheid? En er mede voor zorgen dat het prille ecologisch elan ten goede komt aan het oplossen van de echt grote vraagstukken van deze tijd? En niet ten onder gaat aan de milieusymboliek die de afgelopen jaren het beeld domineerde?

Marcel Schuttelaar