Contact

Zeestraat 84
2518 AD Den Haag

Andere vestigingen ›

Marcel Schuttelaar

Verbinding door een clubhuis

Beste lezers, deze keer een column over een wat afwijkend, maar voor mij, als voorzitter van Jachtclub Scheveningen, belangrijk onderwerp. De rode draad is verbinding. Met de Brexit in het achterhoofd is het mooi als je groepen bij elkaar kunt houden. Het laatste wat je wilt is dat je eigen club uit elkaar valt.

Voorzitter, slaap je de laatste tijd nog wel?”, vroeg een lid me quasi spottend. Ik heb altijd teveel aan mijn hoofd, zeker 's nachts, dus dat nieuwe clubhuis kan er nog wel bij. Maar ik was toch gespannen toen de infoavond begon. Met een ploeg mensen hebben we gedurende 5 jaar duizenden uren gewerkt om de club materieel en financieel weer gezond vitaal te krijgen. Nu moesten we een ‘turnkey’ voorstel voor een nieuw drijvend clubhuis van €1.6 mln presenteren, het begon dus echt te worden. De grote zaal van het Netherlands America’s Cup gebouw was afgeladen vol. Zo’n 150 leden reageerden op de oproep onze voorstellen aandachtig te komen beluisteren. De spanning was voelbaar. Op de voorafgaande ledenvergadering waren vooral tegenstanders aan het woord geweest. 

De mooiste haven 

Als je bestuurt moet je richting kiezen. Iets wat vaak vergeten wordt in de politiek. Consequent sturen wij een koers gericht op een punt aan de horizon. Een flink aantal mensen van Jachtclub Scheveningen heeft een droom. Wij zijn eigenaar van de mooiste haven aan de Noordzeekust. De handigste ook. In 5 minuten ben je met je boot op zee. Even een avondje zeilen, een ochtend vissen of een stukje roeien. Mooier kun je het niet beleven. In het westen de pracht van de avondzon boven de Noordzee, in het Oosten de skyline van Den Haag en het gezellige strand. 

Een droom

Onze droom is dat elk kind uit Scheveningen/Den Haag in zijn jeugd minstens één keer op zee gevaren heeft. De stad vanaf het hobbelige water heeft kunnen zien. Om iets van de fascinatie van de zilte wereld mee te krijgen. Onze droom is dat wij een club zijn waar jong en oud zich thuis voelt. Zee zwervers en avonturiers. Kinderen in een Optimist, jeugdzeilers en racende studenten. Vissers, duikers en roeiers. Een club van mensen die actief de zee bevaren en juist dat gevoel met elkaar willen delen. 

Ontdekt

De afgelopen 10 jaar is de haven ontdekt door bewoners en projectontwikkelaars. En steeds verder volgebouwd. Elke m2 grond is nu een kapitaal waard. De gemeente heeft het gemeenschappelijke te gelde gemaakt. En gekozen voor het toerisme en wonen aan zee. Visserij, scheepvaart en werk worden stap voor stap weggedrukt. Kades, ruimtes om netten te repareren en wat spullen uit te laden, alles raakt in de knel. Juist nu de Noordzee opnieuw ontdekt wordt met dagverse kustvisserij, zeewier-, schelpdieren- en kreeftenteelt, windmolens en drijvende zonnepanelen. Nu we bezig zijn de stad de zee in te laten groeien. Met eilanden, kustverdediging en nieuwe natuur. 

Vitale haven

Tegen die merkwaardige achtergrond werken wij met plaatselijke bedrijven aan een vitale haven. Met een eigen clubhuis, drijvend midden in die haven. Waar je ook zonder scheepseigenaar te zijn een bootje kunt pakken om een middagje te varen. Een maritieme training of cursus kunt volgen of met collega pikbroeken een biertje kunt drinken op het zonneterras. Kortom, een plek voor een groep mensen die houdt van de Noordzee. 

Nostalgie 

De pijn zit zoals zo vaak in de geschiedenis. Het oude clubhuis is door een aantal leden plank voor plank gebouwd. In de loop der jaren is het een oergezellige club geworden, gedreven door een groep enthousiaste vrijwilligers. Plannen om het te vergroten zijn ingehaald door de ontwikkelingen in de haven. Ingeklemd door nieuwe woningen. In de schaduw van toekomstige nieuwbouw. 

Meebewegen

Kijk je terug, dan was dit een warme pleisterplaats voor de visser, zeiler en duiker. Kijk je vooruit dan is het duidelijk dat we moeten schakelen. Het huurcontract voor het water hebben we alvast voor de komende 20 jaar vastgezet. De sfeer en de attributen van het oude clubhuis nemen we natuurlijk mee in de inrichting van het nieuwe. Om in onze dromen voor de toekomst ook de ziel van het verleden te borgen. 

Vooruit 

De zaal reageerde positief-kritisch op onze plannen. De flow was goed. Enkelen hielden vol er nooit een voet over de drempel te zetten. Maar een veel grotere groep meldde mij persoonlijk: "Ik had er niet veel vertrouwen in, maar door deze informatie ben ik om". Dit is de enige koers naar de toekomst. De bijna geëmotioneerde slotopmerking in de zaal kwam van een ouder gerespecteerd lid, die zich meestal wat op de achtergrond houdt. "Wij krijgen in deze haven nog slechts één keer een kans onze toekomst vorm te geven, laten we die nu met beide handen pakken."

Verbinding

Het besturen van een vereniging vind ik complex. Het kost veel energie. Het is immers lastig het iedereen naar zijn zin te maken en toch vooruit te komen. De infoavond en de constructieve houding van de aanwezigen gaven alle aanwezige bestuursleden weer energie. Om in de wirwar van ontwikkelingen weer een stap te zetten om onze droom, een verbindend clubhuis met een warm hart voor de Noordzee, te realiseren. 

Tijdens de, een maand later gehouden, ALV is het voorstel met 156 stemmen voor en 34 tegen aangenomen. Tot het moment van stemming bleef het uiterst spannend! Wij zijn natuurlijk blij met dit resultaat. Verbinding bereiken door een drijvend clubhuis. Vanzelfsprekend krijgt het ook zonnepanelen, een warmtepomp en is het natuurlijk klimaatneutraal.