Contact

Zeestraat 84
2518 AD Den Haag

Andere vestigingen ›

Energietransitie: “We willen wel, maar hoe?”

De zomer is in volle gang; de kalmte is weer teruggekeerd in politiek Den Haag. Waar besloten, geschreven en gediscussieerd wordt over de uitvoering van het Klimaatakkoord. De politiek is met zomerreces, de ambtenarij vol in de pen voor nieuw beleid en ikzelf achter mijn pc op kantoor, reflecterend over de energietransitie.

We hebben een Klimaatwet vanaf 1 september 2019, er is een Klimaatakkoord gepresenteerd op 28 juni en het nieuw verkozen Europees Parlement en de Commissie gaan verdere stappen maken om Europa in 2050 klimaatneutraal te krijgen. Genoeg te doen, lijkt mij. De vraag blijft bij mij knagen: “zijn het mooie woorden of straks ook goede daden?”

Door mijn werk als adviseur public affairs kom ik dagelijks in aanraking met beleid, politiek en wetgeving. Ik zie dat bedrijven, burgers en overheden niet altijd met elkaar op een lijn zitten wanneer het gaat om transities. Dit geldt voor zowel issues met de transities in de landbouw, voedsel of de energietransitie.

Aandacht voor gebouwde omgeving

Ik zie dat veel van discussies rondom de energietransitie gaan over de transitie van de gebouwde omgeving. Ikzelf heb een jaar geleden in Rotterdam een woning uit 1927 gekocht. Het enige wat ik aan verduurzaming heb gedaan zijn de kozijnen en ramen aan de voor- en achterkant vervangen. Dat scheelt al veel in stookkosten en geeft geluidsisolatie. Maar eigenlijk zou ik meer willen doen.

Voor verdere maatregelen moet ik wel aanspraak maken op leningen of subsidies en technische adviezen. Want ikzelf weet echt niet wat het meest kosten efficiënt is en of, wanneer ik binnen vijf jaar wil verhuizen, de investering überhaupt wel rendabel is?

Wat helpt is het creëren van een centrale plek waar ik als huiseigenaar naartoe kan gaan. Een plek om mij te laten informeren over de technische mogelijkheden, de opties voor financieringen en/ of subsidies en waar ik professionals ontmoet die mij helpen met de verbouwing en installatie. Zo creëren we verbinding tussen overheid, bedrijfsleven en burgers.

Nieuw politiek jaar: van belang naar beleid

Bovenstaande was een kort voorbeeld van mijn situatie, maar voor velen herkenbaar: “We willen wel, we weten alleen niet altijd hoe.”

Daarvoor hebben we allereerst daadkrachtige bestuurders nodig, daarna een samenwerking tussen stakeholders met kennis en middelen. Tot slot moet de energietransitie binnen nieuw te stellen wettelijke kaders gerealiseerd worden.

Daarom is mijn boodschap voor het energieke, politieke Den Haag na het zomerreces: “Creëer ruimte in de huidige wetgeving en beleid om de noodzakelijke energietransitie op een gelijkwaardige manier te realiseren.”

Mijn taak als adviseur public affairs is oog te houden op wat er speelt en advies te geven waar de kansen liggen. Wanneer dat geïnventariseerd is, start de fase van procesbegeleiding. Het doel is om belangen, dialogen en stakeholders mee te nemen om uiteindelijk te komen tot invloed op beleid. Altijd gericht op complexe maatschappelijke thema’s en discussies.

Wilt u verder doorpraten en sparren over uw ambitie, strategie of begeleiding? Neem vooral contact met ons op.