Contact

Zeestraat 84
2518 AD Den Haag

Andere vestigingen ›

Suzanne van der Pijll

Consumenten menen dat ons voedsel gezonder en duurzamer is geworden

 

In een recent onderzoek, uitgevoerd door MarketResponse, is aan consumenten is gevraagd hoe zij aankijken tegen de veranderingen in ons voedsel in de afgelopen 25 jaar. Meer dan de helft van de Nederlanders vindt dat we nu een minder eerlijke prijs betalen dan 25 jaar geleden en dat vindt men onrechtvaardig. Betaalbaar gezond voedsel, waarbij een eerlijke prijs aan de boer wordt betaald, is de meest genoemde wens van de Nederlanders voor de toekomst.

Uit het onderzoek blijkt dat 45% van de Nederlanders van mening is dat ons voedsel gezonder is geworden. Daarentegen vindt één op de drie dat ons voedsel juist minder gezond is geworden en minder duurzaam wordt verpakt.

Voedsel

De landbouw boekt volgens de ondervraagden te weinig vooruitgang in duurzame voedselproductie en behoud van biodiversiteit, terwijl men dat juist wel wenst. De meest genoemde wensen zijn: biologisch en onbespoten groente en fruit, meer voedsel uit de directe omgeving en een minder grote veestapel.

Consumentenonderzoek

Juist op het gebied van voeding, gezondheid en landbouw verwacht tweederde van de Nederlanders de komende 25 jaar meer vooruitgang dan in de afgelopen 25 jaar. Men vindt dit ook uitermate belangrijk.

Deze vooruitgang zal de voedingsmiddelenbranche de komende periode op een verantwoorde wijze vorm moeten gaan geven. Daarbij aansluitend op de trends in de samenleving en de wensen van de Nederlanders.

8 belangrijke topics

In de afgelopen decennia zijn tal van veranderingen in gang gezet, maar zijn er ook nog voldoende aandachtgebieden. Belangrijke topics zijn:

  1. Grondstofketens worden korter, transparanter en rechtvaardiger. Technologie helpt daarbij.
  2. Negatieve effecten voor milieu en dier zitten in de prijs besloten, een eerlijke prijs wordt de standaard.
  3. Voor de voedselproductie wordt een optimum gezocht tussen technologie, ecologie en economie, waarbij ecologie zwaar weegt.
  4. In ons land is een spoedig herstel van de biodiversiteit noodzakelijk; natuur kent een herwaardering
  5. Overheidsingrijpen via prijsdifferentiatie, voedselkeuzelogo’s en productaanpassingen om gezonde voeding te stimuleren, zijn wenselijk.
  6. Een forse vermindering van het gebruik van (plastic) verpakkingen voor voedsel is in gang gezet en zet in rap tempo door.
  7. Gezond gedrag voor jong en oud in iedere sociaaleconomische klasse maakt het leven leuker en de zorg betaalbaarder. Hier valt nog veel te winnen.
  8. Ons voedselpatroon verandert in snel tempo; we eten meer buitenshuis, vaker plantaardig, kiezen voor nieuw voedsel en het moet ook nog lekker, snel en betaalbaar zijn.

Uit bovengenoemd onderzoek blijkt ook dat ruim de helft van de Nederlanders de gezonde keuzes zoals gezond eten en genoeg bewegen, toepast in hun eigen dagelijks leven. Duurzame voedselkeuzes zoals bewust kiezen voor duurzaam geproduceerd voedsel, worden toegepast in het dagelijks leven door slecht een kwart van de Nederlanders.

Kortom, samenwerking in de voedingsmiddelenbranche om te komen tot nog meer verduurzaming en gezonder eten tegen een eerlijke prijs, is de komende tijd van groot belang. De consument kan het namelijk niet snel genoeg gaan.

 

De resultaten van het hele onderzoek zijn hier te vinden.

Deze column werd gepubliceerd op de website van VMT.