Contact

Zeestraat 84
2518 AD Den Haag

Andere vestigingen ›

Karel van den Brink

Duurzaam verpakken: keten denken

 

Donderdag 17 september heb ik namens Schuttelaar & Partners een praatje mogen houden op Empack Reconnect. Empack is de grootste Nederlandse verpakkingsbeurs en beslaat normaliter 3 beursdagen waarbij de gehele Nederlandse verpakkingsbranche aanwezig is. Vanwege COVID 19 heeft de beurs volledig online plaats gevonden. 

Met als onderwerp “ketendenken, de sleutel tot succes richting duurzamer verpakken” ben ik ingegaan op de dilemma’s die spelen rondom het vraagstuk verpakkingen. Aangezien verpakken een complex geheel is waarbij meerdere supply chains betrokken zijn, is het van belang om verder te kijken dan de eigen omgeving en meer te gaan denken in ketens en het behalen van ketenregie.  Vervolgens ben ik dieper ingegaan op de verpakkingsketens en wat daaromheen speelt.  

Aan de hand van de welbekende “ijsberg metafoor” heb ik uitgelegd dat supply chains rondom verpakkingen complex en vaak onzichtbaar zijn. Door samen te werken, elkaars processen te doorgronden en te begrijpen, komen de knelpunten en kansen vaak bovendrijven.

Door de knelpunten aan “de voorkant van de keten” aan te pakken, hebben we aan het eind van de keten minder problemen in de recyclinginstallaties, wat weer goed is voor het verkrijgen van zuiverder recyclaat. Voorbeeld hierbij is het gebruik van monomaterialen en het weglaten van bijvoorbeeld inlegvellen in vleesschalen. 

Kansen zijn bijvoorbeeld het verkleinen van de eigen afvalberg middels Waste Exchange. Afval bestaat vaak uit waardevolle grondstoffen en kan dus hergebruikt worden. Dit is het principe van Waste Exchange. Aangezien we allemaal moeten betalen voor ons afval, liggen hier kansen. Door na te gaan welke grondstoffen uit het afval verkocht kunnen worden, verlagen bedrijven niet alleen hun kosten qua afvalbijdrage maar verkleinen ze tevens de druk op recycling.