Contact

Zeestraat 84
2518 AD Den Haag

Andere vestigingen ›

Casper Zulim de Swarte

Voedsel en politiek gaan allebei over passie

''Voedsel en politiek gaan allebei over passie''. Deze uitspraak hoorde ik op een congres over de Europese Farm to Fork strategie. Niks is minder waar denk ik. Hoe goed we onze argumenten voor een duurzaam, gezond en eerlijk voedselsysteem ook onderbouwen, hoeveel feiten we ook wetenschappelijk staven, uiteindelijk gaat voedsel én politiek over wat je vindt en wat je vanuit de grond van je hart voelt. Daarom zijn discussies over politiek en voedsel altijd zo verhit. Voor de voedseltransitie zal 2021 een spannend jaar worden, zowel in de Europese als in de landelijke en provinciale politiek.

Spanningen op Europees niveau

In het Europees speelveld komen Noord en Zuid lijnrecht tegenover elkaar te staan over de Farm to Fork strategie, het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en Nutri-Score. Hierbij richt het Zuiden zich op traditionele waarden (onderbouwd met wetenschappelijk onderzoek), en het Noorden op innovatie en vernieuwing (onderbouwd met ánder wetenschappelijk onderzoek).

Voedsel en de Tweede Kamer verkiezingen

Nationaal worden de komende verkiezingen ook spannend voor ons voedselsysteem: stedelijke kiezers vragen om meer duurzaam en gezond voedsel, kiezers in agrarische gebieden om meer waardering en een beter inkomen... Wat opvalt is dat in veel verkiezingsprogramma’s aandacht is voor gezonde voeding. De houding van de politiek is hier duidelijk aan het veranderen: veel partijen zetten in op gezond voedsel op scholen, betere informatie en op Nutri-Score. Daarnaast is een eerlijke en echte prijs voor voedsel een issue bij veel partijen. Soms gaat dat over extra belasting op vlees, vaak over minder belasting op groenten. 

Wat de uitslag van de verkiezingen ook zal zijn, aan de onderhandeltafel bij de formateur zal er een akkoord gesloten moeten worden over de toekomst van ons voedselsysteem. 

Landbouw en natuur vechten om ruimte in de provincie 

Op provinciaal niveau zijn er dan wel geen verkiezingen, maar in een aantal provincies zijn er de afgelopen maanden wel contouren voor voedseltransitie opgesteld in de beleidsagenda’s en Regiodeals. 2021 zal het startschot zijn voor de implementatie van die agenda’s. Ook hier is de inzet hoog: omgevingsbeleid, natuurbeleid en landbouwbeleid vechten om ruimte, ruimte voor de natuur en economische ruimte voor boeren en ondernemers. 

Voedseltransitie in 2021

Politiek en voedsel gaan allebei over passie, gelukkig maar. Voedsel en politiek zijn zo belangrijk, daar moet je niet alleen over denken, dat moet je ook vóelen. Mijn hoop voor 2021 is dat de passie niet alleen leidt tot fel debat, maar ook tot een beetje liefde en begrip. Zodat we in 2021, als we corona achter ons laten, echt fundamentele veranderingen kunnen maken naar een beter, duurzamer, gezonder en eerlijker voedselsysteem.