Contact

Zeestraat 84
2518 AD Den Haag

Andere vestigingen ›

Suzanne van der Pijll

Gaat biologisch weer terug in plastic?

 

Veel consumentenklachten bij supermarkten gaan over de grote hoeveelheid plastic verpakkingen om groente en fruit. Zeker als het gaat om biologische producten vragen consumenten zich af waarom juist deze in zoveel plastic verpakt zijn. Supermarkten, retailers en groenteleveranciers hebben de klachten serieus genomen en zijn volop aan het innoveren om plastic verpakkingen te verminderen. 

Uitgangspunt is dat het biologische product voor de consument herkenbaar is. Zeker op die plaatsen waar zowel gangbaar als biologisch verkocht wordt, denk aan de markt, de supermarkt en de groentewinkel, moet een vermenging tussen biologisch en gangbaar voorkomen worden. De controle dient waterdicht te zijn. 

De laatste tijd verschijnen volop verpakkingsinnovaties, die inzetten op minimaal gebruik van plastic en maximale herkenbaarheid en traceerbaarheid. Bijvoorbeeld de kleine banderol om courgette, het groene voetje en banderol om bananen, een ouwel op een broodje ,laserprint op gember en zoete aardappel en kleine stickertjes op appels en pompoen. Ook zonder een plastic verpakking zijn deze producten duidelijk herkenbaar als biologisch. Er liggen nog veel meer innovaties op de plank. Of die straks ook in het schap zichtbaar worden is nog maar de vraag… 

Vanaf 1 januari 2022 geldt de nieuwe EU-verordening biologische landbouw (2018/848). In deze nieuwe verordening worden, al vanaf januari 2021, strengere eisen gesteld aan de controleerbaarheid van het biologische product. Fraude met biologisch moet te allen tijde voorkomen worden. Van volledig verpakte producten weet je zeker dat er onderweg geen vermenging met gangbaar heeft plaatsgevonden. Banderollen, ouwels, stickertjes voldoen niet aan de definitie van verpakking. Daarmee wordt het biologisch product gezien als onverpakt en dat is volgens de nieuwe EU-verordening niet toegestaan. 

Supermarkten en andere verkopers staan nu voor een dilemma: biologische producten weer volledig verpakken? En terug naar de plastic verpakkingen? Plastic geeft tenslotte de meeste zicht op het product. En weg met de onlangs ingevoerde stickertjes, en banderollen? En hoe dat dan uit te leggen aan de consument, die juist blij was met de vermindering van plastic verpakkingen om groente en fruit?

Een herkenbaar biologisch product, goed controleerbaar, en niet te vermengen met gangbaar product. Dat is het uitgangspunt. Laten we daarbij vervolgens ook aandacht besteden aan andere duurzaamheidsdoelstellingen, zoals het verminderen van plastic verpakkingen. En zo samen zorgen voor een goede definitie van ‘voorverpakt levensmiddel’. Zodanig dat de consument in de toekomst steeds vaker biologisch groente en fruit koopt, zonder onnodig plastic.

 

---

18 januari 2021

Niemand wil biologisch weer terug in plastic …

Onlangs schreef ik mijn column: Gaat biologisch weer terug in plastic? Deze column werd geplaatst in diverse vakmedia zoals Biojournaal, Foodlog, VMT, etc. En heeft veel reacties opgeroepen. Dat was ook de bedoeling. Want met een column als deze wil ik dit aankomende issue agenderen. Liefst op een moment dat er nog wat aan te doen is. 

Daarom ben ik blij met de reacties van Skal en Bionext die enkele nuances aangeven bij de interpretatie van mijn tekst. Er lijken toch wat mogelijkheden voor verkoop van biologisch zonder plastic. 

Ook geven beide organisaties aan dat het wel degelijk is toegestaan om biologische producten onverpakt te blijven verkopen. Dat klopt natuurlijk. Voorwaarde is echter, dat als een winkel ook gangbaar onverpakte agf-producten verkoopt er voor die winkel een certificatieplicht geldt. En daar zit hem nou net de crux; die certificatieplicht voor winkels zou er wel eens toe kunnen leiden dat het eenvoudiger is om biologisch te gaan verpakken in plastic, dan om te voldoen aan de eisen en kosten van die certificatieplicht. En juist dat vraagstuk heb ik willen agenderen. In de komende maanden zullen we zien hoe een en ander in de praktijk gaat uitpakken. Maar het moge duidelijk zijn, ik ben er niet gerust op. 

Voor de goede orde, ik ben enthousiast over biologisch en koop dus graag biologisch groente en fruit bij mijn vaste leverancier. En die levert het zonder onnodige plastic verpakking. Iets waar steeds meer consumenten naar vragen. 

Suzanne van der Pijll