Contact

Zeestraat 84
2518 AD Den Haag

Andere vestigingen ›

Marcel Schuttelaar

Keuze maken

Het is weer verkiezingstijd. Net ons Nieuwjaarscafé achter de rug, online deze keer. Gedwongen door de heftige sneeuwval. Geen krant, geen trein, geen parlement, dus een debat met 9 politici die hun huis niet uit konden. Vanuit woon-, studeer- of slaapkamer presenteerden zij hun visie op een groene, gezonde en slimme samenleving. Bijna allen stemden voor een 8-tal slimme maatregelen die in het regeerakkoord opgenomen moeten worden om die omslag een stap dichterbij te brengen. Dat wordt nog lastig kiezen, 17 maart. 

Omslag

Misschien komt het ook door onze selectie van onderwerpen. Er zijn wel wat verschillen in visie maar de meeste politici waren vóór een lager btw-tarief op groente en fruit. Vóór het aanbieden van lunches op de basisschool, om de kids gezonder te laten eten. Vóór de invoering van Nutri-Score nog dit jaar, alsmede vóór een verbod in de komende kabinetsperiode op niet recyclebare verpakkingen. Zo’n 10% van het gezondheidsbudget moet besteed gaan worden aan preventie. Hetgeen een gigantische omslag in beleid zou zijn. En boeren moeten fors ondersteund worden bij de omslag naar duurzame land- en tuinbouw. Dus niet uitkopen maar ondersteunen bij het omschakelen. 

Groen & gezond

Tien jaar terug waren de verschillen in opvatting tussen partijen veel groter. Het midden van de politiek lijkt groener en gezonder te worden. En of... iedereen trekt naar dat midden. De opvattingen tenderen in ieder geval in een groene en gezonde richting. Zo was iedere politicus vóór ondersteuning van grootschalige zeewierteelt in een windpark op de Noordzee. Dat kan dan mooi in combinatie met de kweek van schelpdieren. Het voorstel om voor elk landbouwproduct een topkeurmerk als ‘On the way to Planet Proof’, Beter Leven, Biologisch, Fair Trade e.a. verplicht te stellen kon als enige niet op voldoende support rekenen. Unaniem werd een eerlijke prijs voor de boer belangrijker gevonden. Veel boeren verdienen te weinig, dat besef was breed aanwezig. Dat zo’n keurmerk met een meerprijs gepaard gaat, vond men kennelijk te weinig soelaas bieden. 

Stemgedrag

Het viel me de laatste maanden op dat velen in mijn directe omgeving niet meer weten wat te stemmen. En er niet tegen opzien van bijvoorbeeld VVD naar GroenLinks te switchen of omgekeerd. En alles wat daartussen zit. Het aanwezige publiek tijdens het debat illustreerde dit met haar stemgedrag. Slechts één derde wist zeker waarop te gaan stemmen. Minstens de helft wist het niet. Die hebben nog een week of vijf om hun keuze te bepalen. Dat belooft nog wat. Zeker gezien de enorme toestroom van nieuwe partijen. Ons debat noteerde VVD, CDA, D66, GroenLinks, SP, PvdA, CU, PvdD en 50Plus. Maar er zijn nog 28 andere partijen waarop gestemd kan worden. 

Een weloverwogen keuze

In essentie wordt de komende 4 jaar een cruciale termijn. Na tien jaar Rutte moet het roer op tal van punten fundamenteel om. Komen we groen en gezond terug uit de coronacrisis? Gaan we weer investeren in de kwaliteit van de rijksoverheid? En pakt die overheid de regie terug op domeinen als volkshuisvesting, zorg en ruimtelijke ordening? En last but not least; trekt de overheid lering uit de lessen van de toeslagenaffaire en stelt zij voortaan het geluk en welzijn van de burgerij voorop? Vooral op dat laatste ben ik weinig gerust. Het overrulen van de rechtspraak in het bestraffen van rellende jeugd (lees: het ruïneren van hun toekomst) en het stilaan verlengen van de avondklok zonder de gevraagde bewijsvoering, maken me er niet gerust op. Het helpt daarentegen wel weer om een weloverwogen keuze te maken in het politieke spectrum.