Contact

Zeestraat 84
2518 AD Den Haag

Andere vestigingen ›

Léon Jansen

Doorpakken!

 

Vergeleken met 1990 is de lucht al een stuk schoner geworden. Maar willen we onze gezondheid en het klimaat beter beschermen, dan moet er nog veel gebeuren. Met alleen een akkoord gaan we het niet redden. Bovendien kleeft er een extra risico aan als we niet actief meer gaan doen voor betere lucht, namelijk een verdere groei van gezondheidsverschillen over verschillende klassen van sociaal economische status (SES). De rijkere hoog opgeleide mensen zullen de randstad ontvluchten voor schonere lucht, meer rust en meer natuur. Mensen van lagere SES zullen minder makkelijk kunnen verhuizen, omdat hun werk of beurs dat niet toelaat.

Ik ben zelf ook zo’n milieuvluchteling. Na vijftien jaar Rotterdam (met last van astma), ben ik naar Wageningen verhuisd, vooral omdat ik de omgeving en natuur daar aanbid. En wat schetste mijn verbazing? Mijn medicijngebruik ging binnen 4 jaar van twee keer puffen per dag naar twee keer per jaar. Of het alleen aan de lucht ligt, we zullen het nooit weten. Maar het is wel opvallend en fijn. Is het nu helemaal koek en ei in Wageningen? Nee helaas. Ook hier hebben we regelmatig last van stookgrage wijkbewoners. De halve wijk ligt onder een deken van fijnstof als de haarvuren weer worden ontstoken. Dit ondanks de oproepen in de buurtapp om de stookwijzer/alert in de gaten te houden.

Vrijwilligheid werkt dus niet. Er zijn strengere maatregelen nodig om de burgers te beschermen tegen hen die misschien niet eens door hebben dat ze anderen tot last zijn. Of het niet willen horen natuurlijk. Minimaal twee sporen zijn nodig met een gezamenlijke inzet van gemeentes en de rijksoverheid. Allereerst een campagne om die stookwijzer en -alert meer bekendheid te geven. En daarnaast een repressief beleid op gemeenteniveau om bij ongunstig weer haardvuur,  houtkachels en vuurkorven etc. te verbieden. Een landelijk verbod op bouw van openhaarden in nieuwbouw kan ook helpen.

Daarom mijn oproep als ervaringsdeskundige: overheden doe er wat aan! Voorlichting, regels en handhaving zijn nodig voor verdere stappen om houtstook tegen te gaan. Combineer dit met een blijvend advies voor meerdere dagen thuiswerk na de coro- natijd, dan kan ook het autoverkeer beperkt worden. Hou bovendien de maximale snelheden tot 100 km/uur op de snelwegen en 30 km/uur in de bebouwde kom. En onderneem actie naar andere (transport)sectoren. De handvaten liggen voor het oprapen. We hebben doorpakkers nodig, zodat niet alle hoge SES uit de randstad naar het oosten komt. De lucht moet voor iedereen schoner worden. Niet lullen maar poetsen, dat heb ik uit Rotterdam meegenomen.

 

Deze column verscheen eerder in het tijdschrift Milieu (editie maart).