Contact

Zeestraat 84
2518 AD Den Haag

Andere vestigingen ›

Marcel Schuttelaar

Koplopers ontzien

Iedereen voelt op zijn klompen aan dat de coronacrisis, wanneer verslagen, nog een flinke staart heeft. Neem alleen al de miljardenuitgaven aan steunmaatregelen die, op zijn minst voor een deel, terugbetaald moeten worden. Hetzelfde geldt voor de extra uitgaven aan de zorg. Daarnaast hebben vrijwel alle politieke partijen een wensenlijst van meerdere miljarden. Stuk voor stuk denken ze dit begrotingsgat vooral te bekostigen via extra heffingen voor bedrijven. Het lijkt mij een unieke kans om gelijk in te steken op het reguleren via groene principes. Loop je voorop in de transitie dan ontloop je als bedrijf die extra heffingen. Ben je een exponent van de oude economie, dan betaal je het volle pond.

60 Miljard

Volgens Hugo de Jonge hebben we, als het een beetje mee zit, in juli bijna iedereen gevaccineerd. Gesteld dat zijn voorspelling dit keer wel hout snijdt, kunnen we in de zomer weer los. De burger zal zijn opgespaarde centen vrolijk consumptief inzetten. Om daarmee horeca, detaillisten en reisbureaus te ondersteunen. Maar het lijkt onvermijdelijk dat die consumptieve golf, met name voor een deel van het MKB, te laat komt. Ik verwacht een nare golf faillissementen. En al kon het geld voor de steunmaatregelen buitengewoon goedkoop geleend worden, het is wel uitgegeven. Het begrotingstekort neemt dan ook weer hoogtes aan als in voorbije crisisjaren. Zo’n 60 miljard bedraagt de score tot nu toe. Tel daarbij enkele tientallen miljarden op die noodzakelijk zijn voor nieuw beleid. Dan zou ik niet vreemd opkijken als we einde jaar een ‘gat’ zien in de orde van een derde van de Rijksbegroting.

Verbeeldingskracht

Met dat geld hadden we de groene economie een enorme boost kunnen geven. Bijvoorbeeld, alle huizen gratis voorzien van zonnepanelen en een kwart van het autopark met een korting van 50% omkatten naar volledig elektrisch. Dan blijft er nog genoeg geld over om alle stallen van melkveehouders te verbouwen zodat de uitstoot van stikstof daalt. En om flink wat natuur aan te kopen en meer groene innovaties te stimuleren. Met een beetje verbeeldingskracht zijn er tal van bestedingen te vinden, waar iedereen beter van wordt. Mooi is als die investeringen ook ten faveure van de burger komen. Het omgekeerde is nu het geval. Miljarden subsidies, bijvoorbeeld aan biobrandstoffen of zonneweilanden, verdwijnen in de zakken van energiebedrijven of buitenlands private investeerders. Voor burgers geldt: wel de lasten, niet de lusten.  

Oud gedrag

Het bedrijfsleven dreigt intussen via extra belastingheffingen voor een groot deel van het overheidstekort op te moeten draaien. Het is belangrijk daarbij een onderscheid te maken tussen bedrijven van de oude, fossiele economie en die van de nieuwe, groene economie. Tal van bedrijven investeren, reeds jarenlang, stevig om te vergroenen. Via bijna klimaatneutrale bedrijfspanden, elektrisch vervoer en milieuvriendelijke teelt tot circulaire productiewijzen. Al die ketenpartijen hebben veel geld geïnvesteerd om hun verantwoordelijkheid te nemen. Een deel van het bedrijfsleven verwacht echter dat juist het oude gedrag de komende jaren het hoogste rendement oplevert.

Een paar suggesties

Mocht Wopke doorgaan als minister van financiën, of wat waarschijnlijker is mocht Wouter zijn plek innemen, dan lijkt het me een abc-tje om die belastingheffing slim in te regelen. Zodat zij die de rekening van vergroenen al betaald hebben, nu ontzien worden. En zij die erop rekenen dat ze nog een decennium door kunnen gaan met vervuilen, juist het volle pond moeten betalen. En mocht er wat te veel geld binnenkomen, dan zou het mooi zijn de burger eindelijk eens te laten profiteren van de omslag naar een groene economie. Ik heb nog wel een paar suggesties, zolang we de koplopers maar ontzien.

 

Marcel Schuttelaar

Founder of Schuttelaar & Partners

 

Wilt u vooortaan ook columns van Marcel ontvangen? Schrijf u hier in.