Contact

Zeestraat 84
2518 AD Den Haag

Andere vestigingen ›

Jesse Markus

Lichtend voorbeeld

''Frankrijk vervult tot en met 31 juni het voorzitterschap van de Europese Unie. Zoals elk voorzitterschap kent deze enkele prioriteiten. De belangrikste hiervan bevinden zich op het vlak van de klimaattransitie. Frankrijk wil meer doen aan de klimaatdoelstellingen voor 2050 en de 55% reductie van broeikasgassen in 2030. Dit betekent concreet voor de landbouw dat er Europes wordt ingezet op een uitfasering van pesticiden en de lang aangekondigde revisie van de zogenoemde 'Sustainable Use of Pesticides Directive' (SUD). Dit draagt bij aan de doelstellingen van de Farm to Fork-strategie om in 2030 de helft minder pesticiden te gebruiken.''

Lees de column