Contact

Zeestraat 84
2518 AD Den Haag

Andere vestigingen ›

Columns

Casper Zulim de Swarte

Voedsel en politiek gaan allebei over passie

''Voedsel en politiek gaan allebei over passie''. Deze uitspraak hoorde ik op een congres over de Europese Farm to Fork strategie. Niks is minder waar denk ik. Hoe goed we onze argumenten voor een duurzaam, gezond en eerlijk voedselsysteem ook onderbouwen, hoeveel feiten we ook wetenschappelijk staven, uiteindelijk gaa...


Suzanne van der Pijll

Keurmerken, meer waardering is op zijn plaats

Gedurende mijn gehele werkzame leven spelen keurmerken steeds weer een rol. Zo was ik jarenlang voorzitter van Skal, de organisatie die het biologische keurmerk controleert, mede-oprichter en voorzitter van Stichting EKO-keurmerk, was ik één van de leden van het College van Deskundigen van het Milieukeur (nu: On the wa...


Marcel Schuttelaar

2020 'In de mist' | Deel 1

Excuus, maar ik heb me een paar maanden stilgehouden. En wat afgesloten van de COVID-19 gekte in de media. Een Belgische vriend van me stelde een heldere diagnose van het vaderlandse debat. ‘Jullie discussiëren letterlijk alles dood, dat schiet niet op met Corona’. Dat was al tijdens de eerste golf. En dat is er later...


Marcel Schuttelaar

Groene profeten

Groene profeten Springtij, het ‘groene Davos’ van Terschelling, is nu ruim twee maanden geleden. Het lijkt een eeuwigheid. Nederland is weer 100% in de ban van COVID-19. En denkt enkel nog na over mogelijkheden voor kerst. Ander nieuws is grotendeels verdrongen door de discussie over vaccinatie. Zo’n 400 groene profe...


Karel van den Brink

Duurzaam verpakken: keten denken

  Donderdag 17 september heb ik namens Schuttelaar & Partners een praatje mogen houden op Empack Reconnect. Empack is de grootste Nederlandse verpakkingsbeurs en beslaat normaliter 3 beursdagen waarbij de gehele Nederlandse verpakkingsbranche aanwezig is. Vanwege COVID 19 heeft de beurs volledig online plaats gevonden...


Karel van den Brink

Het lijkt hier wel herfst

Onze senior verpakkingsspecialist Karel van den Brink, CPIM, CSCP schreef een mooie column namens het VNV in het tijdschrift Verpakkingsmanagement. Lees 'm hier! Het lijkt hier wel herfst Op de vraag of ik een stukje wilde schrijven namens het VNV in Verpakkingsmanagement hoefde ik niet heel lang na te denken. Vrijwe...


Suzanne van der Pijll

Breekt de biologische landbouw toch definitief door?

Biologische landbouw krijgt een flinke duw in de rug. In de onlangs verschenen Europese Farm to Fork strategie is er namelijk veel aandacht voor biologische landbouw en zet men een forse doelstelling voor de biologische landbouw. In 2030 moet op 25% van alle landbouwgrond in Europa biologische landbouw bedreven worden...


Marcel Schuttelaar

Tien punten voor beter voedsel

Ons voedselsysteem moet een stuk beter. Augustus 2013 schreef ik voor de eerste keer over de noodzaak van een Nationaal Voedselakkoord. En in 2014 gaven we dit invulling met een aantal suggesties voor goed voedselbeleid. De jaren daarna hebben we een netwerk van middelgrote innovatieve bedrijven gebouwd: de Smart Food...


Doutzen Wagenaar

Blockchain in de praktijk

  Ergens in 2017 schreef ik twee artikelen over blockchain en de rol ervan bij het verduurzamen van landbouwketens. Joost Schuttelaar hielp me de technologie zelf te snappen en een aantal kritische collega’s dachten mee over de implicaties in de praktijk. Het samen schrijven werd het begin van een nieuwe samenwerking...


Doutzen Wagenaar

Blockchain in practice

  In 2017 I wrote two articles about blockchain and its potential to make supply chains more sustainable. Joost Schuttelaar explained the technology and a number of critical colleagues helped me in thinking about its practical implications. The joint process of creating these articles was the start of a new collaborat...