Contact

Zeestraat 84
2518 AD Den Haag

Andere vestigingen ›

Artikel - Verdeeldheid zaait wantrouwen

In de diervoederindustrie blijven de incidenten elkaar opvolgen. Het gevolg is dat de sector keer op keer ter discussie staat in het publieke debat. Adviseur Kees-Jaap Hin stelt in een artikel in De Molenaar dat de serie incidenten niet primair wordt veroorzaakt door gebreken in de kwaliteitssystemen, maar door het feit dat de sector onvoldoende is aangesloten bij dit publieke debat.