Contact

Zeestraat 84
2518 AD Den Haag

Andere vestigingen ›

Verslag Maatschappelijk Debat ‘Alle groenten in één boodschap?’

Op 31 oktober 2006 hebben ruim 80 stakeholders afkomstig uit wetenschap, bedrijfsleven, overheid en media in Den Haag gediscussieerd over het thema: ‘Alle groenten in één boodschap?’ Onder leiding van Paul Rosenmöller verzorgden vier sprekers een inhoudelijke inleiding gevolgd door een Lagerhuisdebat.