Contact

Zeestraat 84
2518 AD Den Haag

Andere vestigingen ›

Online CSR roadmap: structureel werken aan verduurzaming

Kunnen we kleine bedrijven in ontwikkelingslanden helpen bij het opzetten en structureren van een duurzaamheidsbeleid? En hun stimuleren om daarover te communiceren? Is het mogelijk om met één tool bedrijven uit verschillende industrieën en landen aan te spreken? Jazeker! Samen met CBI ontwikkelde Schuttelaar & Partners de online CSR Roadmap. 

CBI vroeg ons om mee te denken over een tool waarmee producenten uit ontwikkelingslanden echt aan de slag kunnen met hun duurzaamheidsbeleid. CBI heeft veel kennis van de verschillende sectoren in ontwikkelingslanden, en weet via een netwerk van lokale en internationale sectorexperts welke onderwerpen aandacht behoeven, zowel vanuit de internationale markt gezien als de lokale problematiek. Het bleef echter lastig om bedrijven te stimuleren om duurzaamheid top of mind te maken en het thema goed aan te laten sluiten bij de bestaande export coaching programma’s van CBI.

De beoogde oplossing was een online tool, die (MKB) bedrijven helpt om structureel te werken aan thema’s als mensenrechten, arbeids­omstandigheden en het milieu. Maar wel vanuit de kracht en passie van het bedrijf zelf; en niet omdat het moet. 

Daarnaast vroeg CBI om bedrijven te helpen hun verhaal en duurzaamheidsbeleid te communiceren naar klanten, leveranciers en overige stakeholders, waardoor een prikkel ontstaat om er ook echt mee aan de slag te gaan. Door zich sterker te positioneren op basis van duurzaamheidsthema's worden de bedrijven beter zichtbaar voor (westerse) afzetmarkten die steeds vaker leveranciers selecteren op basis van duurzaamheidscriteria.

Aanpak

Samen met CBI ontwikkelden we de CSR Roadmap: een gebruiksvriendelijke online tool, die bedrijven begeleidt bij het bepalen van de speerpunten van hun duurzaamheidsbeleid. Het helpt hen ook bij het omzetten naar een waardepropositie en een actieplan. 

De tool genereert een printbare MVO-poster, die automatisch wordt gevuld. Hiermee kunnen de bedrijven hun waardepropositie en voortgang op het gebied van duurzaamheid naar zowel interne als externe stakeholders communiceren.

Impact

Na een aantal uitgebreide tests met bedrijven uit verschillende sectoren in Peru, Colombia en Indonesië zijn de eerste reacties erg positief. Door de gekozen insteek is de roadmap generiek genoeg om industriebreed ingezet te worden, en biedt daarnaast specifieke ondersteuning op basis van input van sector experts in verschillende landen en sectoren. 

Voordat bedrijven een plan opstellen, doorlopen ze een zelfevaluatie die ingaat op een aantal thema’s zoals het milieu en arbeids­omstandigheden. Uiteindelijk krijgt elke producent, op basis van deze evaluatie en de sector, concrete input voor onderwerpen en overkoepelende thema’s om aan te werken. Het bedrijf wordt daarbij ook geadviseerd om een aantal onderwerpen op te nemen waar het al in uitblinkt, en waarop het zich mogelijk kan gaan onderscheiden als een van de koplopers in de sector.

De CSR Roadmap helpt de bedrijven om vervolgens concrete doelen en een actieplan op te stellen. Dit stelt bedrijven in staat om de voortgang te monitoren, en uiteindelijk regelmatig te communiceren over de behaalde resultaten. 

Samenwerking

Terugkijkend op het project zijn we erg trots op het resultaat. De CSR Roadmap is in nauwe samenwerking met de gebruikers en trainers ontwikkeld, waardoor deze goed aansluit bij de programma’s van CBI en tegelijkertijd meerwaarde biedt voor de gebruikers. 

Het succes zit hem in het zoeken van aansluiting bij bestaande activiteiten van een bedrijf. De gebruiker wordt daarbij niets opgelegd. De tool biedt ruimte om zelf te ontdekken waar de sterke en zwakke punten liggen en helpt door de gebruiker te attenderen op specifieke aandachtspunten.

Een snelle realisatie was mogelijk door gebruikers en andere stakeholders vroegtijdig te betrekken bij het ontwikkelproces, en een ‘agile’ aanpak te hanteren. Het erkennen van ieders toegevoegde waarde en het grote vertrouwen hierin was essentieel.

‘Zonder Schuttelaar & Partners hadden we dit nooit kunnen doen’, aldus Eva Smulders van CBI. En dat was wederzijds!

De tool is momenteel alleen toegankelijk voor bedrijven in ontwikkelingslanden die deelnemen aan het CSR programma van CBI. De ambitie is om de tool in de nabije toekomst breder toegankelijk te maken. 

Komend jaar wordt de tool doorontwikkeld, zodat voortgang over meerdere jaren inzichtelijk wordt, en bedrijven deze voortgang nog beter kunnen monitoren. Er zijn zelfs ideëen om de tool in te zetten voor een Code of Conduct en te linken aan andere reporting en due dilligence processen. De basis is er in ieder geval!


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bram Ueffing