Contact

Zeestraat 84
2518 AD Den Haag

Andere vestigingen ›

Staatssecretaris oogst Schevenings zeewier

De Noordzeeboerderij is mede-opgericht door Schuttelaar & Partners en heeft de wind in de zeilen. De twee teeltmodules, de ‘Spoetnik’ en de ‘SMAC’, die medio oktober te water gelaten zijn, tonen gunstige resultaten. De zeewierzaadjes zijn in de wintermaanden uitgegroeid tot een lengte van 1,5 meter en hebben stormen met golven van 8 meter hoog doorstaan. Woensdag 12 april werd de eerste zeewieroogst overhandigd aan demissionair Staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken in de haven van Scheveningen.

De demonstratie met de twee modules op de Proefboerderij Scheveningen is een stap richting duurzame akkerbouw op zee. Het geoogste zeewier gaat naar ondernemers en onderzoekers van het door Stichting Noordzeeboerderij geïnitieerde Zeewierplatform.

Van de Oosterschelde tot aan de Wadden, langs de hele Nederlandse kust beginnen zeewier-initiatieven met grote ambities. Stichting Noordzeeboerderij werkt als verbinder en aanjager van deze nieuwe groenblauwe sector. “Onze visie is duurzame zeewierboerderijen tussen offshore windmolenparken als voedsel- en grondstofbron. Nederland is daarbij koploper op het gebied van veredeling, teelt, techniek en verwerking, met de Noordzee als proeftuin”, schetst Koen van Swam, coördinator bij Stichting Noordzeeboerderij.

Een samenwerking tussen Nederlandse kennisinstellingen waaronder Wageningen Research, ECN en Deltares stelde vorig jaar vast dat zeewierteelt op zee een kansrijke toekomst heeft. Inmiddels heeft het Ministerie van Economische Zaken zeewier opgenomen in de Voedselagenda als toekomstige bron van plantaardige eiwitten en investeert samen met het TKI Agri&Food 5 miljoen euro in een nieuw zeewierprogramma voor voedsel uitgevoerd door Wageningen Research en het bedrijfsleven

Staatssecretaris Martijn van Dam en wethouder Karsten Klein


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marcel Schuttelaar