Contact

Zeestraat 84
2518 AD Den Haag

Andere vestigingen ›

Samen sterk: stappen naar een BioBased Economy

De omschakeling naar een BioBased Economy (BBE) is vanuit een duurzaamheidsoogpunt een noodzaak. Interessant is dat deze omschakeling mooie economische kansen biedt voor het Nederlandse bedrijfsleven.

Tijdens de zomerbijeenkomst op 10 augustus nam Kees de Gooijer, als ‘Chief Inspiration Officer’ van de TKI-BBE, de aanwezigen mee in de trends op het gebied van een BioBased Economy in Nederland.

Lange termijn samenwerking

Wanneer wij in Nederland écht stappen willen maken naar een duurzamere samenleving, waarbij we minder afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen, zal er meer samengewerkt moeten worden tussen overheden en private partijen op de lange termijn.

Richting en financiële ondersteuning

De Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKIs) op gebied van Chemie, Energie en Agri & Food geven via de TKI-BBE richting aan de onderzoeksagenda. Via dit kanaal bieden zij bedrijven ook financiële steun bij onderzoeksprojecten. Een TKI bouwt, onderhoudt, en voert een research & innovatie agenda uit voor de BBE – van fundamenteel onderzoek tot en met valorisatie.

Grijp je kans!

Zeker in de energiesector betekent dit veel kansen. Er zal de komende 30 jaar flink ingezet moeten worden op de innovatie, de ontwikkeling én de realisatie van werkende systemen. De hele olie-industrie is namelijk ook niet in een paar jaar ontwikkeld; het kost tijd. Dit betekent wel dat de politiek, de industrie en de consumenten bewust stappen moeten gaan zetten. Het stenen tijdperk stopte niet omdat de stenen op waren…er was gewoon een beter alternatief! 

 


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maarten van de Wetering