Contact

Zeestraat 84
2518 AD Den Haag

Andere vestigingen ›

SDGs moet je doen

De SDG Impact Summit eind september in het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) stond in het teken van doen. Vanaf nu betekenen de Sustainable Development Goals (SDG’s) actie en iedereen wordt aangespoord zich te verbinden aan één of meerdere SDG’s. Of je dat nou doet met je beroep, met je bedrijf of als persoon. #adopteereensdg en zet je schouders eronder. Ook ons bedrijf, Schuttelaar & partners, gaat een SDG adopteren.

Tijdens de Summit vertelden vier kamerleden dat ze 6 maanden lang een SDG adopteren. Joël Voordewind van CU kiest SDG 1 & 8 (einde aan armoede; fatsoenlijke banen & economische groei) Achraf Bouali van D66 kiest SDG 5 (gelijke behandelingen van mannen en vrouwen), Suzanne Kröger van GroenLinks kiest SDG 15 (biodiversiteit) en Agnes Mulder van het CDA kiest SDG 7 & 13 (duurzame & betaalbare energie; klimaatverandering aanpakken). Bouali is meteen al begonnen: hij heeft zich voorgenomen om nooit meer in een panel zonder vrouwen aan te schuiven, een panel moet immers een goede afspiegeling zijn van de samenleving. Gelukkig zaten in dit panel dus genoeg vrouwen en kon dhr. Bouali gewoon deelnemen (knipoog naar SDG 5)

Wat zijn SDG’s? 
De Sustainable Development Goals (in het Nederlands duurzame ontwikkelingsdoelen) vormen het eerste internationaal geïntegreerde kader waarmee we onze wereld gezamenlijk kunnen verduurzamen. De SDG’s bieden organisaties en individuen de handvaten om een duurzame samenleving verder vorm te geven. Ze functioneren als het ware als een gemeenschappelijke taal en kunnen helpen bij het vormgeven van de langetermijnvisie van bijvoorbeeld een bedrijf. Bedrijven spelen een belangrijke rol in het bereiken van deze transformatie naar een duurzamere samenleving.

 

SDG’s in je bedrijfsstrategie
Een van de breakout sessies laat zien hoeveel passie er is en tegelijkertijd hoeveel werk er nog aan de winkel is. De bedrijven Vebego en Dishman beschrijven de hobbelige weg die ze hebben genomen om de SDGs in hun bedrijfsstrategie te integreren. Het schoonmaakbedrijf Vebego illustreert de keuzecomplexiteit met hun werknemersstrategie. Ze zouden graag alle werknemers een 20-urige werkweek en daarmee een stabiel inkomen beloven maar dat is onmogelijk omdat ze dan zelf over de kop gaan. Dus kiest Vebego ervoor om de mensen die met financiële problemen kampen psychische steun te bieden (SDG 8: fatsoenlijke banen en economische groei). Dat blijft geen ideale situatie, maar voor meer uren moet eerst de gehele sector veranderen. De tip van Annette van Waning, hoofd van CSR & Impact bij Vebego is ‘Gewoon doen. Echt doen’.

Dishman heeft net zoals Vebego geen adviseurs ingehuurd voor het integreren van SDG’s maar heeft dit intern opgelost. Tijdens een stakeholderdialoog hebben ze een aantal SDGs geselecteerd en vervolgens hebben ze indicatoren vastgesteld, de doelen bepaald en deze KPI’s verbonden met hun eigen strategie. Hartstikke ingewikkeld vindt Jeroen de Jong van Dishman, omdat er zoveel meer achter de 17 tegeltjes zit dan je eerst denkt. Nu is het plan om communicatiemiddelen te laten maken en die aan hun stakeholders te presenteren – typisch werk waar S&P veel ervaring in heeft.

Beide bedrijven hebben de SDG’s gekozen zonder hulp van buitenaf en beide bedrijven hebben nog geen communicatieplan. Vooralsnog zijn ze goede voorbeelden voor anderen, omdat ze de tijd hebben genomen om de SDG’s überhaupt aan hun bedrijf te koppelen.

SDG’s en de circulaire economie
Voor 2030 zijn we als Nederland van plan om het gebruik van grondstoffen met 50 procent terug te brengen wat alleen gaat lukken met het opzetten van een circulaire economie. De SDG’s bieden hierbij een gemeenschappelijk kader. SDG’s 8, 9, 11, 12, 13, 14 en 17 worden door RVO in een tweede breakout sessie genoemd als de SDG’s waarmee we onze circulaire economie kunnen framen.

Het internationale perspectief van de SDG’s biedt kansen voor de circulaire economie. Waar de circulaire economie in Nederland langzaam vorm krijgt door de groeiende kennis en ervaring met het onderwerp, blijven er gaten bestaan. RVO wil met een nieuw forum internationale expertise rond de circulaire economie bij elkaar brengen. Zo kan onze kennis worden uitgedragen en kunnen we nieuwe kennis aantrekken.  

Nederland in doe-modus
De SDG-strategie voor Nederland is overgestapt van ‘lullen’ naar ‘poetsen’. Er wordt van alle kanten actie ondernomen met het SDG House in het KIT als aanjager. Maar goed ook, want alleen met een strategie en activiteiten die rekening houden met de toekomst én de juiste communicatie daarover heb je als bedrijf écht impact. Voor S&P klinkt dit als muziek in de oren. Zo schuilt er achter de onlangs gelanceerde SDG Quickscan diepgaande kennis over de link tussen de SDG’s, strategische bedrijfsonderwerpen en transparante rapportagetechnieken. Ook hebben we al meerdere bedrijven geholpen in hun communicatie over die link. De vertaalslag van inhoud naar communicatie staat ons dan ook op het lijf geschreven.