Contact

Zeestraat 84
2518 AD Den Haag

Andere vestigingen ›

Het nieuwe regeerakkoord: veel aandacht voor klimaat en energie

Na bijna zeven maanden wachten is het nieuwe regeerakkoord gepresenteerd. Rutte spreekt van een ambitieus en evenwichtig regeerakkoord dat zich onder andere richt op een duurzame samenleving waar onze kinderen en kleinkinderen gezond kunnen opgroeien. “Met deze uitspraak had hij evengoed bij Schuttelaar & Partners kunnen werken.”, glimlacht Managing Partner Suzanne van der Pijll.

Positieve aandacht 

Schuttelaar & Partners is te spreken over de aandacht voor duurzaamheid, voedselzekerheid, voedselveiligheid, klimaat, en innovatie. Een transitie op het gebied van circulair en energie is inderdaad hard nodig. Aan de voedseltransitie, die zeker ook hard nodig is, had nog wel wat meer aandacht mogen worden besteed. Tegelijkertijd zijn we blij met het voornemen het voor supermarkten en horeca makkelijker te maken om overschotten aan voedselbanken te doneren. Ook de stijging van de tabaksaccijns, de milieumaatregelen voor het vliegverkeer en de verhoogde ingezet op het potentieel van onze agrofoodsector zien wij als positief. 

Verhoging verlaagde btw-tarief gemiste kans

De verhoging van het verlaagde btw-tarief van 6% naar 9% zien we echter als een gemiste kans. Dit verlaagde btw-tarief zou immers beter ingezet kunnen worden om gezonde en duurzame producten te stimuleren. “Natuurlijk, het is best ingewikkeld om duurzaam en gezond te definiëren. Maar bij duurzaam zou je kunnen kijken naar de keurmerken en bij gezond bijvoorbeeld naar de Schijf van Vijf.”, aldus Suzanne van der Pijll. Wij gaan hierover graag in gesprek met de vier coalitiepartijen.


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Suzanne van der Pijll