Contact

Zeestraat 84
2518 AD Den Haag

Andere vestigingen ›

SDG's het nieuwe platform voor samenwerking

SDG co.lab georganiseerd door Schuttelaar & Partners

‘Vernieuwend, verbindend en vol nieuwe inzichten’: zo werd het eerste SDG co.lab, georganiseerd door Schuttelaar & Partners, door de deelnemers beschreven. Het SDG co.lab vond maandagmiddag 19 februari plaats in het vernieuwde Museum voor Communicatie, een inspirerende plek om dit nieuwe thema te verkennen. De vraag ‘hoe kunnen de Sustainable Development Goals het verduurzamen van de agrofoodketen versnellen?’ stond hierbij centraal.

"Een mooi initiatief om verschillende sectoren te verbinden en zo impact te maken." 
Boaz Liesdek (Wageningen University & Research) 

 

De zaal was goed gevuld met betrokkenen uit allerlei vakgebieden en diende als podium voor enthousiaste gastsprekers vanuit de overheid, maatschappelijke organisaties en de levensmiddelenindustrie. Het publiek bestond uit een kleurrijke mix van NGO’s, het bedrijfsleven en de overheidHenk Massink (Ministerie van Buitenlandse Zaken), Jolanda Soons (LambWeston / Meijer) en Herbert Lust (Conservation International) namen samen met Tijmen de Vries (Schuttelaar & Partners) het publiek mee in de wereld van de SDG’s en kansen die het biedt voor de agrofoodsector.

"De SDG’s geven toch weer een nieuwe invalshoek, ook al bestaan ze al een tijdje. Als je er zoals hier echt over gaat discussiëren en nadenken, kom je samen tot nieuwe inzichten over verduurzaming." 
Hilke van den Bosch (ZZPer, sustainable development
)

 

Gerrit van Doorn, senior adviseur bij Schuttelaar & Partners, leidde de middag in:‘Vandaag kijken we hoe de SDG’s jullie kunnen helpen bij het sluiten van partnerships in de keten. Dat is nodig, want er zijn nogal wat uitdagingen wereldwijd met een impact op de voedselproductie. Dat is iets waar we samen aan moeten werken.’

Henk Massink, Ministerie van Buitenlandse Zaken, ziet veel kansen als het gaat om de SDG’s: ‘De SDG’s kunnen een kader vormen voor een bijdrage vanuit de private sector. Er liggen hier veel kansen, met name op het terrein van voedsel en landbouw, iets waar Nederland erg goed in is.’

Jolanda Soons, senior manager sustainability, vertelde over de duurzaamheidsstrategie van LambWeston / Meijer, waarbij de SDG’s onmisbaar zijn: ‘Binnen LambWeston / Meijer worden de SDG’s gebruikt als kompas naar 2030, het vormen van partnerships hiervoor zit in onze genen. Dit doen we omdat het past bij onze ‘why’, omdat we nadenken over onze plaats in de maatschappij. De SDG’s helpen ons bij het vinden van belangrijke thema’s en bij het spreken van dezelfde taal.’

Herbert Lust, Vice-President & Managing Director Europe bij Conservation International, vindt dat de kracht van de SDG’s zit in het verbinden van bestaande duurzaamheidsinitiatieven via een universele taal: ‘Ook voor de natuur geldt dat meten weten is. Dat gaat hier in Nederland op zich wel, maar in de (sub)tropen niet. Daarom is samenwerken rond dezelfde taal belangrijk om meer te bereiken. Duurzaamheidsinitiatieven zijn te relateren aan de SDG’s, waardoor je dezelfde taal gaat spreken. Vanuit communicatie-oogpunt zijn ze enorm belangrijk.’

 

Break-out sessies

Na de inspirerende inleiding begaven de bezoekers zich naar verschillende ruimten om in te zoomen op de koffie-, palmolie-, aardappel- of visindustrie. De resultaten van de door de deelnemers ingevulde SDG QuickScan werden hier besproken. 

 

Conclusies vanuit de sectoren:

SDG en koffiesector

Tijmen de Vries (Schuttelaar & Partners) concludeerde vanuit de koffiesector break-out sessie het volgende: ‘SDG 12 (responsible consumption & production) staat bij ons centraal. Het is belangrijk om vraag en aanbod dichter bij elkaar te brengen en te zorgen voor voldoende afzet, zodat er stimulans is voor duurzaamheid. Ook nummer 8 (decent work and economic growth) en nummer 13 (climate action) vormen een rode draad door alle koffieproducerende landen. Dit zijn centrale duurzaamheidsthema’s, anders is er over een aantal jaar simpelweg niet voldoende koffie meer. Een belangrijk inzicht was dat de diversiteit per koffieproducerend land waanzinnig groot is. Zo is in Peru ontbossing en in Vietnam over-irrigatie een centraal aandachtspunt. Het ondersteunen van boeren bij het toepassen van good agricultural practices is daarom van belang, dat kunnen we het beste samen doen in partnerships met certificeringsorganisaties of in publiek-private samenwerkingsverbanden. Ook de impact communiceren is belangrijk, de SDG’s kunnen hierbij helpen.’

SDG en visserij

Victor Simoncelli (Marine Stewardship Council) vatte de discussie in de visserij break-out als volgt samen: ‘Nummer 14, life below water, is veruit de belangrijkste SDG waar veel materiële onderwerpen van de visserij van nature aan de orde zijn. Maar ook SDG 9 (industry, innovation and infrastructure) werd gezien als belangrijk. De visserij kan met innovatie bijdragen aan andere SDG’s zoals nummer 1 (no poverty), nummer 2 (zero hunger) en nummer 12 (responsible consumption and production). Het exporteren van Nederlandse visserijoplossingen biedt kansen. Hiermee moet het mogelijk zijn op de langere termijn internationaal impact creëren. Ook liggen er nog mogelijkheden om samen te werken samen aan transparantie in de keten. Binnen de visserij is samenwerking niet vanzelfsprekend. Voor toekomstige partnerships rondom SDG’s kan geleerd worden van voorbeelden uit het verleden waar succesvol werd samengewerkt. Veiligheid aan boord is zo’n voorbeeld. Hierop zou kunnen worden doorgebouwd. 

' Wat wij in partnerships kunnen doen is exporteren wat wij weten en kunnen door de hele keten, om zo samen te werken aan duurzame visserij.’

 

SDG en aardappel-/palmoliesector

De conclusie vanuit de gezamenlijke aardappel-/palmoliesector break-out werd door Eddy Esselink (MVO - the Netherlands Oils and Fats Industry) gedeeld: ‘Voor beide sectoren kwamen nummer 2 (zero hunger), nummer 12 (responsible consumption and production) en nummer 15 (life on land). als belangrijkste SDG's naar boven. Vooral nummer 2 is voor beide sectoren sturend, net als nummer 15 als het gaat om bodemgesteldheid.’

 

Save the date

maandag 18 juni 2018

 SDG co.lab


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gerrit van Doorn