Contact

Zeestraat 84
2518 AD Den Haag

Andere vestigingen ›

Adformatie: ‘Albert Heijn zou duurzaamheidsverslag meer cijfermatig moeten onderbouwen’

Suzanne van der Pijll werd gevraagd door Adformatie voor feedback op het duurzaamheidsverslag van Albert Heijn dat deze week werd gepubliceerd. Hieronder het gehele artikel uit Adformatie:

In dit duurzaamheidsverslag presenteert Albert Heijn zichzelf als een supermarkt die een actieve bijdrage wil leveren aan een gezonde en duurzame samenleving. Albert Heijn: ‘Dat zie je terug in onze duidelijke doelstellingen en concrete programma’s. Onze ambitie is om het samen iedere dag beter te doen. Voor het milieu, onze gezondheid, eerlijke producten, het welzijn van dieren en de buurt. Daarom verbeteren we voortdurend onze producten, introduceren we gezonde en duurzame oplossingen en werken we aan het verminderen van voedselverspilling.’ Het verslag van Albert Heijn is geen vuistdik en gortdroog rapport waar niet doorheen te komen is. Gekozen is voor een kernachtige weergave in een infographic:

Bovendien heeft Albert Heijn een achttal webpagina’s gecreëerd, waarop zaken per onderwerp verder worden uitgediept. En presenteert het feiten die een duurzaam beeld van de super bevestigen. Dat het in 2017 is uitgeroepen tot meest duurzame supermarkt van het jaar bijvoorbeeld (Sustainable Brand Index).

In hoeverre dergelijke cijfers een compleet beeld geven, is lastig vast te stellen. In de jaarlijks terugkerende ranking van GfK MVO Rapport eindigt Albert Heijn ‘slechts’ op de achtste plaats met een rapportcijfer 7,18. (Plus voert de lijst net als eerdere jaren aan, nu met een 7,53.)

Perceptie

Een complexer veld dan dat van de duurzaamheid is moeilijk te vinden en daarom is het begrijpelijk dat grote bedrijven het onderwerp graag terugkoken tot het rapportcijfer dat de consument ze geeft. Perceptie is de waarheid. Maar doet Albert Heijn zijn naam als marktleider eer aan als er met een deskundig naar wordt gekeken? De supermarkt staat bijvoorbeeld ook bekend als vurig lobbyist tegen statiegeld op kleine flesjes en blikjes, verre van duurzaam. Adformatie vroeg Suzanne van der Pijll, partner bij duurzaamheidsexpert Schuttelaar en Partners (foto), om een oordeel te geven over het Duurzaamheidsverslag van Albert Heijn.

Albert Heijn is de grootste supermarkt van Nederland, en is ook internationaal een grote speler’, zegt Van der Pijll, ‘wat ze doen is het verduurzamen van beleid en assortiment op het internationale toneel, in samenwerking met andere grote organisaties. Best voortvarend, maar door die schaal, én omdat ze graag werken met hun eigen standaarden, gaat het vaak trager en zijn ze minder zichtbaar. Dat zie je zowel terug in de winkel, als in de rapportage.’

Wat valt u op als u het verslag van Albert Heijn leest?

Suzanne van der Pijll: ‘Dat er behoorlijk veel aandacht is voor menselijke kant van duurzaamheid. Het gaat over mensen met afstand tot de arbeidsmarkt die bij Albert Heijn werken, over werknemers die geholpen worden om gezonder te leven, over medewerkers die ondersteund worden bij de voorbereiding op hun schoolexamen, over medewerkers die zich inzetten voor ouderen in de buurt etc. etc.’

Is dat goed?

‘Absoluut, hartstikke goed, want Albert Heijn is één van de grootste werkgevers en neemt daarin zijn verantwoordelijkheid. En het creëert een prettige omgeving voor de vele klanten, bijvoorbeeld door ze aan te sporen om meer te bewegen. Tegelijkertijd is een belangrijke vraag in duurzaamheidsrapportageland: “Wat is de materialiteit?” Wat vertelt Albert Heijn over die onderwerpen die in milieukundig opzicht belangrijk zijn? Hoe belastend zijn al die producten die bij Albert Heijn in het schap staan voor het milieu? En wat voor stappen hebben ze genomen om daar verbetering in aan te brengen? En hoeveel ton CO2 wordt daarmee minder uitgestoten op jaarbasis?’

Vindt u dat onderbelicht?

‘Ja, het mag wel wat meer cijfermatig onderbouwd, in plaats van al die menselijke dingetjes. Zo lijkt het toch een beetje “alles wat we hebben gedaan bij elkaar geveegd”. Dat komt ook door de vormkeuze voor de infographic. Daar zit geen hiërarchie in.’

Over welke punten die Albert Heijn aanvoert, bent u enthousiast?

‘Albert Heijn pakt echt zijn rol als marktleider door zijn klanten te stimuleren om ze gezonder te laten eten. Vooral met de focus op groente, verspakketten, pureersoepen. Het is goed dat Albert Heijn het daarin niet laat bij communicatie, maar het onderwerp ook doorvoert in productvernieuwing. Het mes snijdt ook nog eens aan twee kanten. Gezonder eten is meer groenten eten. Dan gaan mensen vanzelf ook minder vlees eten en dat is weer goed voor milieu.’

Moet Albert Heijn zich niet schamen over zijn rol in de statiegelddiscussie?

‘Statiegeld is het enige middel dat heeft laten zien de recycling van kunststoffen tot wel 90% te realiseren. Er is mij tot op heden geen andere route bekend met zo’n hoog resultaat. Dat gaan ze in Zaandam ook op enig moment begrijpen.’

Kernpunten die Albert Heijn benoemd in zijn duurzaamheidsverslag

  • Albert Heijn is uitgeroepen tot meest duurzame supermarkt door de Nederlandse consument, binnen de Sustainable Brand Index 2017
  • Veel lokale initiatieven georganiseerd in 2017, zo regelden 400 winkels een lunch of diner voor eenzame ouderen rondom de kerstperiode; 500 buurtlunches tijdens de ‘week van de eenzaamheid’
  • Vloggende collega’s maken een reis in Afrika om leveranciers te bezoeken en in beeld te brengen wat de AH Foundation hier doet
  • De eerste elektrische trucks zijn de weg op gegaan
  • Albert Heijn stimuleert klanten en medewerkers om duurzamer om te gaan met materiaal. Voor klanten zijn er bijvoorbeeld de Superrrhacks via social media te zien en voor medewerkers is er een succesvolle pilot geweest met het minder vaak wassen van de
    overjassen voor op de werkvloer
  • Via verschillende initiatieven wordt gezonder eten en meer bewegen gestimuleerd onder zowel klanten als medewerkers. Denk hierbij aan de Albert Heijn sportactie, het interne sportprogramma StepUp en naast alle productinnovaties ook de de Allerhande groenterevolutie
  • 1180 Albert Heijn medewerkers volgen een door Albert Heijn gefinancierde examentraining.

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Suzanne van der Pijll