Contact

Zeestraat 84
2518 AD Den Haag

Andere vestigingen ›

S&P organiseert webinar voor Agrifirm

Als coöperatie van 17.000 boeren vindt Agrifirm het belangrijk om ook van de leden te horen wat er bij hen leeft en speelt. Een mooi middel om informatie op te halen, is een webinar. Schuttelaar & Partners heeft Agrifirm geholpen bij het opzetten van een webinar, met als thema kansen en uitdagingen van natuurinclusieve landbouw.

Honderden boeren zijn volop bezig met het optimaal gebruik maken van de natuurlijke omgeving binnen de landbouw. Toch zijn ecologen en natuurbeschermers bezorgd over de ontwikkeling van bodemleven, weidevogels en insecten.
Jan Reinier de Jong (akkerbouwer), Corné Vermaat (melkveehouder), Jan de Wit (Louis Bolk Instituut) en Ruud Tijssens (Agrifirm) bespraken in het webinar onder andere de volgende onderwerpen:
- Herstel gezonde bodems
- Kruidenrijk grasland
- Fijnmazig mozaïek voor akkerbouw

Met een webinar kun je aan de ene kant kennis delen en aan de andere kant meningen peilen door middel van stellingen waarop de deelnemers kunnen stemmen. Ook kunnen kijkers vragen stellen en zo hun input leveren.

Terugkijken van dit webinar kan via: bit.ly/2IXIRSn

Voor meer informatie, neemt u contact op met Caroline Peeck/Patty Scholten.