Contact

Zeestraat 84
2518 AD Den Haag

Andere vestigingen ›

Smart Food Alliance bezoekt topspeler in de veredelingswereld “KeyGene”

Op donderdag 21 juni jl. vond de tweede Smart Food Alliance bijeenkomst van dit jaar plaats bij het veredelingsbedrijf KeyGene. De Smart Food Alliance bestaat uit CEO’s en directieleden van 30 middelgrote agrofoodbedrijven die zich inzetten voor een gezond, circulair en klimaatneutraal voedselsysteem. De komende tijd werkt de Smart Food Alliane aan het “Deltaplan” Voedseltransitie: meer regie, kennis en middelen voor een toekomstbestendig voedselsysteem.

KeyGene is de koploper in veredelingstechnieken en zet zich in voor ons toekomstig voedselsysteem. In het recent gebouwde Crop Innovation Center ontwikkelt het bedrijf vernieuwde gewassen met bijzondere eigenschappen. Dit draagt bij aan de productie van gezonder en duurzamer voedsel en een toereikende voedselvoorziening wereldwijd. Nieuwe veredelingstechnieken brengen discussies met zich mee, bijvoorbeeld over de wenselijkheid van bepaalde modificaties. De Smart Food Alliance benadrukt het belang van onderzoek hiernaar en het belang van regie van de overheid op veredelingstechnieken. KeyGene kiest ‘milde’ veredelingstechnieken waarbij er geen vreemd DNA resteert. Het is belangrijk dat hier goede wetgeving voor komt.

Peter van Velzen van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit belichtte de ontwikkelingen van de voedselagenda, voedselvisie en actielijnen voor het voedselbeleid in de komende jaren. De Smart Food Alliance zal input leveren voor deze actielijnen en zich inzetten via het “Deltaplan” Voedseltransitie, voor de realisatie van een gezond, circulair en klimaatneutraal voedselsysteem.

Meer weten? Lees hier meer over de Smart Food Alliance of stuur een e-mail naar info@smartfoodalliance.nl.