Contact

Zeestraat 84
2518 AD Den Haag

Andere vestigingen ›

Smart Food Alliance in gesprek over de toekomst van Voedselbanken Nederland en voedselverspilling

Op donderdag 1 november jl. vond de vierde Smart Food Alliance-bijeenkomst van 2018 plaats bij een bijzonder lid van de groep: Voedselbanken Nederland. De Smart Food Alliance bestaat uit ruim 30 veranderingsgezinde agrofoodbedrijven die zich inzetten voor een gezond, circulair en klimaatneutraal voedselsysteem voor een eerlijke prijs. Samen met de CEO’s en andere directieleden bespraken we hoe we de Voedselbanken kunnen voorzien van voldoende gezond voedsel voor de klanten van de Voedselbanken en tegelijkertijd voedselverspilling kunnen voorkomen.

De Voedselbanken verstrekken voedsel aan de armste mensen in Nederland door hun directe voedselhulp aan te bieden. In 2017 heeft de Voedselbanken in totaal 132.500 mensen voorzien van voedsel. Afhankelijk van de definitie leven er ongeveer 0,8 tot 1.2 miljoen Nederlanders in armoede. De Voedselbanken ontwikkelen verschillende concepten om in de toekomst de klanten op een waardige manier te voorzien van voedsel en gelijk sociale diensten aan te bieden. Een voorbeeld is het nieuwe ‘winkelconcept’ waarbij klanten van de Voedselbanken zelf hun voedsel kunnen kiezen en leren over het (gezonde) voedselaanbod. Veel Smart Food Alliance-leden dragen hieraan bij door voedselproducten en bijvoorbeeld logistieke faciliteiten beschikbaar te stellen aan de Voedselbanken.

Erwin Maathuis van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit lichtte het beleid over, of liever ‘tegen’, voedselverspilling toe. Minister Schouten benadrukt in haar visie de omslag naar kringlooplandbouw en, daarmee, het tegengaan van voedselverspilling. Nederland wil koploper zijn in het verwaarden van reststromen. Een overheidsprogramma wordt ontwikkeld voor het halveren van de voedselverspilling in 2030. Dit wordt uitgevoerd door de Taskforce Circular Economy in Food.

Meer weten? Lees hier meer over de Smart Food Alliance of stuur een e-mail naar info@smartfoodalliance.nl.


Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lisa Bottema