Contact

Zeestraat 84
2518 AD Den Haag

Andere vestigingen ›

Voedseltransitie vertaald naar verdienmodellen

De maatschappij vraagt van de voedselsector duurzaam, gezond en eerlijk voedsel. Veel innovaties van bedrijven zijn hierop gericht. Maar hoe maak je van al deze innovaties ook een zakelijk succes?

Schuttelaar & Partners deed in opdracht van het ministerie van LNV onderzoek naar de manieren waarop bedrijven voedseltransitie en kringlooplandbouw succesvol verweven met hun businessmodel.

 

Lees hier het rapport!


Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Casper Zulim de Swarte