Contact

Zeestraat 84
2518 AD Den Haag

Andere vestigingen ›

Dit was de Zuivelpak Ontbijtsessie 2019

Vrijdag 13 september vond de 2e editie van de Zuivelpak Ontbijtsessie plaats bij Friesland Campina in Amersfoort. Deze sessie draaide om de recyclebaarheid van drankenkartons.
De gasten werden al vroeg ontvangen met warme broodjes en koffie om de recyclebaarheid van het Zuivelpak te bespreken. De gehele keten was vertegenwoordigd in de zaal en op het podium. Rico IJzerman (Corporate Director Sustainability FrieslandCampina) trapte de bijeenkomst af. Het zuivelpak is voor FrieslandCampina een belangrijke verpakking. Suzanne van der Pijll was deze ochtend dagvoorzitter.

 

 

"55% van de verpakkingen op de markt in Nederland zijn drankenkartons."

 

- Rico IJzerman (FrieslandCampina)

 

"We moeten samen op weg naar circulariteit, daarbij is bewustwording onder consumenten essentieel."

- Suzanne van der Pijll (Schuttelaar & Partners)

 

 

Verpakkingsstrategie


Chris Bruijnes (directeur KIDV) en Marc Jansen (directeur CBL) gingen met elkaar in gesprek over brancheverduurzamingsplannen. Het CBL vertegenwoordigt een aantal grote leden in de branche, en het stelt ambitieuze doelen voor 2025. Zo moet 95% van de verpakkingen tegen die tijd recyclebaar zijn. Het KIDV zet zich in voor duidelijke en vanzelfsprekende communicatie in de verpakkingsketen. Hier is op het moment veel vooruitgang te boeken. De druk rondom plastic stijgt en veel producenten moeten het elders zoeken. Hij benadrukt dat we vooral nuchter moeten blijven kijken naar duurzaam verpakken, en daarbij best ambitieus mogen zijn.

 

 

“Producten ontstaan en verdwijnen niet zomaar. De verantwoordelijkheid houdt niet op bij de toonbank van de supermarkt.”

- Marc Jansen (CBL)

 

Verpakken gaat over meer dan alleen het materiaal. Er wordt gezocht naar alternatieven voor plastic en dat leidt vaak tot combinatieverpakkingen, wat de recycling niet altijd ten goede komt.

- Chris Bruijnes (KIDV)

 

 

Inzameling en Recycling


Daarna was het de beurt aan Inge Eggermont (directeur stichting HEDRA) enVincent Mooij (directeur SUEZ.Circpack) om dieper in te gaan op de recycling. Inge Eggermont liet met behulp van cijfers zien dat de inzameling van drankenkartons de laatste jaren een grote inhaalslag gemaakt heeft. In 2019 zamelen alle gemeenten drankenkartons gescheiden in. Vincent Mooij gaf de grote belemmeringen voor de recycling van drankenkartons aan. Zoals overlast door ongedierte en stank, opslagcapaciteit en de DKR norm, die drankenkartons erg nauw classificeert. 

 

 

“Het enthousiasme van de Nederlandse burger om drankenkartons in te zamelen is groot. De volgende stap wordt de verwerking van drankenkartons in eigen land." 

 

- Inge Eggermont
(Stichting HEDRA)

 

De regels zijn er niet voor niets, maar misschien wordt het tijd om deze tegen het licht te houden.” 
 

- Vincent Mooij (SUEZ.Circpack)

 

 

Innovaties in recycling


Er zijn twee nieuwe initiatieven opgezet voor de recycling van drankenkartons doorDennis Froeling (business ontwikkelaar bij HVC) en Eric Petersen (directeur Innovation Team). Het initiatief van Dennis Froeling rust op het omdraaien van de waardeketen van drankenkartons door i.p.v afval grondstoffen te leveren aan papierfabrikanten. Eric Petersen wil met zijn innovatie inspelen op de onrust in de afvalsector. Hij kan de papiervezels zonder water scheiden van de polyal fractie, deze kan hij vervolgens verwerken tot bruikbaar agglomeraat. Alles wordt bij hem ingevroren aangeleverd, wat de overlast van ongedierte en geur voorkomt.

 

 

"Er is voldoende aanbod, genoeg materiaal, en de eisen mogen best omhoog."
 

- Eric Petersen
(Innovation Team)

 

“Ik wil iedereen uitnodigen om mee te doen en de recycling op gang te krijgen.”

 

- Dennis Froeling (HVC)

 

 

Stimulans vanuit de overheid


Suzan Akop van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat mag de sessie afronden met het perspectief vanuit de overheid. Ze houdt zich met veel plezier bezig met het dossier verpakkingen. Nederland doet het binnen de EU goed, toch blijven er stappen noodzakelijk om het nog beter te doen. Producentenverantwoordlijkheid staat daarbij hoog op de agenda. Suzan Akop komt terug op de DKR norm en geeft aan dat daar naar gekeken moet worden en dat gebeurt ook in het kader van het Platform Ketenoptimalisatie. Met flexibele normen kunnen we wellicht beter inspelen op innovaties. Concept afspraken voor PMD vergoedingen liggen op de besuurstafels bij de VNG en StAV. De vergoedingen zijn een belangrijke randvoorwaarde voor de inzameling en recycling van drankenkartons. Daarbij roept ze iedereen op die investeringen wil doen in de recyclingcapaciteit, om gebruik te maken van subsidiegelden die beschikbaar zijn voor CO2 besparende maatregelen, als men belemmerd wordt door te hoge kosten.

 

 


“We moeten met elkaar de keten zien te sluiten, aan de wil van de burger ligt het niet.”

 

- Suzan Akop (Ministerie IenW)

Alle sprekers en aanwezigen bedankt!

 

 

Meer informatie

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de website 
www.zuivelpak.nl. Daar vindt u ook de presentatie. Heeft u aanvullende vragen? Neem dan contact met ons op via info@zuivelpak.nl.

Zuivelpak is een initiatief van de zuivelindustrie, supermarktbranche en drankenkartonproducenten.