Contact

Zeestraat 84
2518 AD Den Haag

Andere vestigingen ›

Twee initiatieven van Schuttelaar & Partners op Platform Kringlooplandbouw

Als onderdeel van de visie op kringlooplandbouw van Minister Carola Schouten, heeft het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselvoorziening de website Platform voor Kringlooplandbouwgelanceerd, waarop de transitie naar kringlooplandbouw kan worden gevolgd.

Op het platform staan verhalen van allerlei verschillende ondernemers, die vertellen over hoe zij het kringlooplandbouw oppakken, waar ze tegenaan lopen en hoe ze omgaan met alles wat op hun pad komt.

Er zijn twee initiatieven van Schuttelaar & Partners opgenomen op de website: De Noordzeeboerderijen de Stichting Noordzeevis uit Scheveningen. Beiden initiatieven gaan over duurzaam en gezonde voedsel uit de Noordzee.

Samen met alle andere initiatieven hopen we dat we bedrijven inspireren tot een duurzame productie van gezond en eerlijk eten.