Contact

Zeestraat 84
2518 AD Den Haag

Andere vestigingen ›

Gerrit van Doorn benoemd tot nationaal voorzitter van de alliantie voor het beschermen van zeeën en oceanen (SDG 14)

Voor het vergroten van de biodiversiteit in onze oceanen en het verantwoord gebruik maken van alles wat de zee ons te bieden heeft, is een betere afstemming nodig tussen de gebruikers ervan. Een alliantie van sleutelfiguren zal de komende jaren hierin een belangrijke rol spelen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft Gerrit van Doorn, senior adviseur bij Schuttelaar & Partners, gevraagd om deze alliantie voor te zitten.

“Het wordt druk op de Noordzee en zonder zorgvuldig beheer van deze essentiële hulpbron is er geen duurzame toekomst mogelijk,” aldus Gerrit van Doorn. “Er ligt een kans voor Nederland om bestaande wetenschappelijke kennis, onderzoekscapaciteit en mariene technologie in te zetten voor de Sustainable Development Goals.” De komende maanden zal Gerrit vertegenwoordigers uit verschillende sectoren uitnodigen om gezamenlijk kansen te benutten, obstakels weg te nemen en solutions partnerships te sluiten. Tevens zal hij geregeld met de voorzitters van de andere allianties (o.a. Klimaat, Hernieuwbare Energie, Economische Groei en Weerbare Steden) spreken om de SDGs op elkaar af te stemmen en in de volle breedte te realiseren. Gerrit zal worden ondersteund door de SDG Charter en de nationale coördinator SDGs (Hugo von Meijenfeldt).

Gerrit licht toe: “Als voorzitter van SDG 14 zal ik mij inspannen om kansrijke initiatieven te bevorderen en de zogenaamde SDG Routekaart in te vullen.” Vragen die hierbij aan de orde komen zijn:

  • Welke kansen en uitdagingen biedt de Noordzee op het gebied van duurzame energie, voedselvoorziening en bouwen?
  • Wat is het wenkend perspectief voor de visserij?
  • Hoe vergroten wij de natuur en biodiversiteit?
  • Welke innovaties dragen bij aan het oplossen van problemen die op wereldschaal spelen?

Hij vervolgt: “Op dit moment is de governance en het managen van de projecten op en aan zee voor verbetering vatbaar. Een integrale benadering waarbij ministeries, ondernemers, gemeenten, waterschappen en provincies elkaar opzoeken en samen beleid maken is noodzakelijk.”

Bijdragen aan een betere zee? Meld je aan bij Gerrit van Doorn