Contact

Zeestraat 84
2518 AD Den Haag

Andere vestigingen ›

Wordt de korte keten koning?

De COVID-19 uitbraak laat zien dat een veerkrachtig landbouw- en voedselsysteem noodzakelijk is; een robuuste voedselvoorziening is niet vanzelfsprekend. De coronacrisis dwingt ondernemers en overheden om opnieuw na te denken over de inrichting van voedselketens. Je ziet dat steeds meer ondernemers voor korte ketens kiezen, dichtbij gesourced en minder schakels in de keten. Ook consumenten vragen steeds vaker om producten die lokaal geproduceerd worden. Wij voorspellen dat korte ketens de komende tien jaar mainstream worden.

Een mooi voorbeeld van een korte, veerkrachtige keten is Noordzeevis uit Scheveningen. Op de visafslag in Scheveningen komt dagelijks veel verse vis binnen. De Noordzee biedt een enorme variëteit aan heerlijke vissoorten. Consumenten raken steeds bekender met lokale vis, maar dat kan nog veel meer. Zeker onder jongeren. Om jongeren enthousiast te maken over lokaal gevangen vis zijn Stichting Noordzeevis uit Scheveningen, Wageningen Universiteit Research, ROC Mondriaan en Schuttelaar & Partners samen het project Dichtbijvangst gestart. Het project gaat verspilling en onderwaardering van lokale, verse vis uit de Noordzee tegen. Daarnaast levert het een bijdrage aan het verbeteren van het businessmodel van Scheveningse vis.

Bij korte keten-projecten is het belangrijk dat je een lerende community bouwt van ondernemers in de hele keten. Wij faciliteren de community van stichting Noordzeevis uit Scheveningen met  bijeenkomsten en professionele webinars over vis uit de Noordzee en zorgen voor lokale en landelijke media-aandacht. Daarnaast verbinden wij consument en producent, bijvoorbeeld met evenementen en de kookboeken van Noordzeevis uit Scheveningen.


Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Casper Zulim de Swarte