Contact

Zeestraat 84
2518 AD Den Haag

Andere vestigingen ›

Tweede Kamer ontvangt IMVO-rapport FNLI

Daan van der Wekken, Manager Duurzaamheid bij de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI), heeft de sectorrapportage ‘IMVO door de Nederlandse Levensmiddelenindustrie, Voortgang in cacao, palmolie, soja en koffie in beeld’ aangeboden aan de Tweede Kamercommissie van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

 

Mensenrechten en milieu

Dit rapport – geschreven door Schuttelaar & Partners in nauwe samenwerking met FNLI – beschrijft de inspanningen in internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) die de leden van de FNLI doen, en de voortgang die individuele en gemeenschappelijke initiatieven boeken. Een van de conclusies is, dat er meer internationale samenwerking plaatsvindt, om mensenrechten en het milieu te beschermen in internationale productieketens.

 

IMVO op Europese schaal

“Door de complexiteit en het internationale karakter van agrifood-ketens, is samenwerking met verschillende partijen op Europees niveau cruciaal om de transitie naar duurzame handel te maken”, stelt de FNLI. “Het gaat dan om bedrijven uit de industrie, de toeleveringsketens en overheden en ngo’s.” De FNLI pleit voor een Europese aanpak van IMVO om efficiënt complexe internationale ketens verder te verduurzamen.


Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Tijmen de Vries