Contact

Zeestraat 84
2518 AD Den Haag

Andere vestigingen ›

Materiality Scan als basis voor helder duurzaamheidsbeleid

Veel organisaties dragen bij aan een duurzamere wereld en leggen daarover verantwoording af. “De manier waarop zij in hun rapportage hun invloed in kaart brengen, kan eenduidiger en transparanter”, zegt Bram Ueffing, Lead Developer Online Tools bij Schuttelaar & Partners. “Daarvoor hebben wij de Materiality Scan ontwikkeld.”

De vernieuwde Materiality Scan stelt organisaties in staat om een goed onderbouwde afweging te maken in wat er echt toe doet. De aanpak, waarbij stakeholders stapsgewijs onderwerpen beoordelen en prioriteren levert betrouwbare uitkomsten.

Gestandaardiseerde aanpak

Steeds meer organisaties analyseren welke onderwerpen er echt toe doen, zodat ze een toekomstbestendige strategie kunnen ontwikkelen. Om de onderwerpen met de grootste invloed te identificeren, voeren zij een materialiteitsanalyse uit. Zo'n analyse combineert de visie van de interne organisatie met die van externe partijen, en plaatst de resultaten overzichtelijk in een matrix. De belangrijkste onderwerpen staan in het kwadrant rechtsbovenin.

“Onze aanpak is gebaseerd op jarenlange ervaring met stakeholder consultatie in verschillende sectoren. Het resultaat is transparant en betrouwbaar. Dit vergemakkelijkt het vergelijken van de uitkomsten van stakeholders, verschillende vestigingen en organisaties onderling”, zegt Ueffing.

Veel eigen interpretaties

Ueffing zag dat er veel verschillen zaten tussen hoe organisaties de uitkomsten presenteren, waarbij de onderbouwing voor de totstandkoming vaak ontbrak.  “We hebben verschillende materialiteitsanalyses onderzocht en concluderen dat er teveel diversiteit is in de methodiek en dat leidt tot  veel eigen interpretaties”, zegt Ueffing. Hij geeft aan dat op de horizontale X-as de ene keer de maatschappelijke invloed op het bedrijf staat, maar de andere keer de invloed door het bedrijf of het (mogelijke) belang van het bedrijf. “De Y-as die de score van betrokken externe partijen weergeeft, is evenmin duidelijk. Soms staat er het belang van stakeholders, dan weer invloed op stakeholders of invloed door stakeholders.” Daarom heeft Schuttelaar & Partners een duidelijke en transparante aanpak ontwikkeld.

Betekenisvolle schaal

Veel materialiteitsanalyses laten respondenten het belang van thema’s aangeven in een schaal van 1 tot 10. Dit voor 20 onderwerpen doen, is teveel en vergroot de kans op vertekening, aldus Ueffing. “Onze Materiality Scan werkt met een betekenisvolle schaal om onderwerpen te rangschikken. Per thema hebben de deelnemers 3 opties: minder belangrijk, belangrijk en heel belangrijk. Vervolgens krijgt de respondent de mogelijkheid om de ingevulde waarden te controleren, en uit de selectie ‘heel belangrijk’ maximaal 3 onderwerpen te kiezen die essentieel zijn.”

Discussiepunten

De resultaten komen in een matrix te staan die in één oogopslag toont wat externe stakeholders belangrijk vinden (stakeholder score) en wat de eigen mensen relevante thema’s vinden (company score). “Het systeem geeft ook aan waar de discussiepunten zitten”, zegt Ueffing. “Bijvoorbeeld als de gemiddelde score te zeer afwijkt van de meest gekozen keuze. Daarover in gesprek gaan met stakeholders, geeft de gebruiker meer mogelijkheden om de juiste keuze te maken in materiële onderwerpen. ”


Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bram Ueffing