Contact

Zeestraat 84
2518 AD Den Haag

Andere vestigingen ›

De biodiverse beweging versnellen: webinar voor Deltaplan Biodiversiteitsherstel

Vorige week organiseerden wij voor partners van de Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel een webinar met als thema ‘Biodiversiteit Leeft!’. De beweging naar biodiversiteitsherstel is er, nu is het zaak om deze erin te houden en te versnellen.

Tijdens het webinar spraken onder andere Louise Vet (voorzitter van het Deltaplan), Albert Vliegenthart (ecoloog en programmamanager bij De Vlinderstichting) en Marcel Belt (bestuurslid van het Deltaplan en hoogheemraad bij Hoogheemraadschap van Delfland).

 

Biodiversiteit leeft!

Louise Vet is verheugd over de groeiende aandacht van de financiële sector. “Biodiversiteit negeren is een risicofactor terwijl bedrijven die aantoonbaar helpen bij het verbeteren van biodiversiteit juist aantrekkelijker worden voor investeerders. Ook ben ik blij met de steun van de waterschappen. 12 van de 21 waterschappen zijn al partner, net zoals de overkoepelende Unie van Waterschappen. Samen werken ze aan zaken als het bevorderen van de vismigratie, natuurinclusief onderhoud van bloemenrijke dijken, de rol van biodiversiteit in waterzuivering of peilbeheer. Dit laatste heeft met name in veenweidegebieden invloed op de CO2-reductie.”

 

Lancering interactieve kaart

Belangrijk onderdeel van het proces voor versnelling is de nieuwe interactieve kaart die tijdens het webinar werd gelanceerd. Hierin kan iedereen die betrokken is bij projecten om de biodiversiteit te bevorderen, de locatie aangeven en de aanpak van het project nader toelichten. “Deze kaart motiveert en inspireert enorm. Het is het hart van de nieuwe website waarmee we nog beter onze resultaten en ambities kunnen communiceren”, zegt Ronald Hiel, een van onze partners en directeur van het projectbureau van het Deltaplan. De website van het Deltaplan en de interactieve kaart werden door Schuttelaar & Partners ontwikkeld.

 

Benieuwd naar de uitkomsten van het webinar? Klik dan op onderstaande button en lees het hele verslag.

Lees het verslag


Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Corlissa van Lohuizen