Contact

Zeestraat 84
2518 AD Den Haag

Andere vestigingen ›

Geslaagd Nieuwjaarscafé benadrukt dat er meer tempo nodig is voor een duurzame wereld

Tijdens het druk bezochte Nieuwjaarscafé van Schuttelaar & Partners werd duidelijk dat we haast hebben. Onder de bezielende leiding van Harm Edens bleek dat er in de afgelopen 25 jaar goede resultaten zijn geboekt. Klimaatverandering, uitputting van natuurlijke grondstoffen, zoals het verdwijnen van regenwouden en vermindering van de sociale cohesie, onderstrepen de noodzaak van effectieve maatregelen. De Nederlander verwacht dat ook, zo liet nieuw consumentenonderzoek zien.Het is tijd voor daadkrachtig optreden…

Marjolein Demmers, directeur van Stichting Natuur en Milieu, gaf aan dat juist nu met alle onderhandelingen rondom het klimaat het erop aan komt om afspraken uit te voeren. Zij roept op om draagvlak te creëren voor klimaatregelingen. Daarin voelt zij zich gesteund door de recente rechterlijke uitspraken. Nico Roozen, oprichter van Max Havelaar, meent dat de veranderingen vooral moeten komen van de overheden. Weliswaar zijn consumenten steeds bewuster geworden, maar zij handelen daar niet altijd naar. Bedrijven blijven teveel gericht op het behalen van de korte termijn doelen. Overheden worden dus steeds belangrijker om het collectief en de lange termijn te bewaken. 

 

… en vooral samen in goede gezondheid

Dat we leven steeds langer in goede gezondheid, werd bevestigd door Andrea Maier, hoogleraar Gerontologie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Gezondheidszorg zou steeds meer gericht moeten worden op preventie van ouderdomsziekten zodat we in goede gezondheid oud kunnen worden. Een sociaal netwerk is daarbij essentieel. En daar maakt juist Maarten Hajer zich zorgen om; klimaatmaatregelen kunnen de sociale cohesie in de samenleving ondermijnen. Dan hebben we straks een mooie planeet met veel conflicten, dat kan niet de bedoeling zijn.

 

Gezonder en duurzamer voedsel

Uit nieuw consumentenonderzoek blijkt dat de Nederlander verwacht en wenst dat in de komende 25 jaar met name ons voedsel veel gezonder en duurzamer wordt. De onderzoeksresultaten werden gepresenteerd door Suzanne van der Pijll, managing partner bij Schuttelaar & Partners. De belangrijkste wensen van de consument liggen op biologisch en onbespoten groente en fruit, het liefst uit de directe omgeving. En daar moet de boer nadrukkelijk ook een goede prijs voor krijgen. Meer dan de helft van de Nederlanders vindt dat we nu een minder eerlijke prijs betalen dan 25 jaar geleden, dat vindt men onrechtvaardig.

 

Panel van links naar rechts: Joost Schuttelaar, Ronald Hiel, Edwin Hecker, Ad Nagelkerke, Suzanne van der Pijll, Harm Edens

 

   

   

 

Bekijk hier de aftermovie:

 


Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Suzanne van der Pijll