Contact

Zeestraat 84
2518 AD Den Haag

Andere vestigingen ›

Blockchain ondersteunt kleine boeren in Cambodja bij het vergroten van inkomsten

Het verschil tussen het daadwerkelijke inkomen en het leefbaar inkomen van Cambodjaanse rijstboeren is 31%. Samen met Oxfam Novib en met behulp van het fonds voor verantwoord ondernemen van de RVO, gaat S&P door met het toepassen van Blockchain technologie in de internationale toeleveringsketen van Cambodjaanse rijst. Fase B van de BlocRice pilot volgt en monitort de verbetering in levensomstandigheden van 500 kleine boeren. 

Tijmen de Vries (sr. consultant internationale waardeketens bij S&P), Joost Schuttelaar (managing partner digital bij S&P) en Rogier Verschoor (Adviseur Private sector bij Oxfam Novib) presenteerden op 23 mei de uitkomsten van fase A (start 2018), legden de techniek achter Blockchain uit en zoomden in op de tweede fase van het project, dat binnenkort van start gaat. 

Bekijk hier de video (30 minuten) 

Een paar highlights: 

  • De toeleveringsketen van rijst is (in dit geval) redelijk overzichtelijk. Veel schakels in de keten zijn al verbeterd. 

  • Het leefbaar inkomen van Cambodjaanse rijstboeren is vastgesteld op ca. €4500 per jaar. Het verschil tussen het daadwerkelijke inkomen en het gewenste inkomen is -31%. Om dit gat te dichten wordt er ingezet op hogere opbrengsten, andere bronnen als combinatieteelt en het reduceren van kosten door de landbouwcoöperaties te trainen. 

  • De keten moet transparanter. Boeren hebben nauwelijks toegang tot data, wat het lastiger maakt hun opbrengsten te verhogen. Risico’s met betrekking tot mensenrechten moeten proactief worden aangepakt en gemonitord door samen te werken met ketenpartners en de lokale gemeenschap. 

  • Blockchain maakt het delen van data tussen verschillende actoren, zonder tussenkomst van een centrale autoriteit of derde partijen, mogelijk. Dit is gebaseerd op onderling vertrouwen. 

  • Er worden drie apps gebouwd: 

  1. Boeren kunnen hun opbrengsten volgen, krijgen toegang tot online training en kunnen online rijst ruilen. 

  1. Ketenpartners, kunnen transactiemodellen bekijken, risico’s in de keten vroegtijdig tackelen en consumenten informeren over hun rol in het verbeteren van de leefomstandigheden van de boeren waarmee ze werken. 

  2. Consumenten,  kunnen de keten van rijst van boer tot bord volgen en de duurzaamheidsclaims checken op waarheid. 

Het toepassen van Blockchain technologie kan helpen bij het volgen en monitoren van verbeteringen in de leefomstandigheden aan het begin van de internationale toeleveringsketen. Transparantie in waardeketens is belangrijk, zodat consumenten kunnen kiezen voor producten die duurzaam en traceerbaar zijn.  

Meer over Blockchain:

Lees de column van Doutzen Wagenaar over technologie en agronomie
Ga naar onze Blockchain pagina


Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Tijmen de Vries