Contact

Zeestraat 84
2518 AD Den Haag

Andere vestigingen ›

De invloed van corona op de waardeketen van huismerken

De coronacrisis heeft een structurele impact op de supply chain van onze dagelijkse boodschappen, en dan met name op de huismerken. Continu een voldoende voorraad in de winkels aanwezig hebben, is niet de enige uitdaging waar de retailers mee te maken hebben. Hoe kan een herhaling van de huidige crisis worden voorkomen? Collega Pascal Kuipers maakte voor de mei 2020 editie van PLMA live een reportage over dit onderwerp.

Drie mannen bekijken op hun gemak de handelswaar van een door Duitse bommen verwoeste Londense boekhandel. Dit iconische beeld uit 1940 laat zien dat macht der gewoonte en de normale gang van zaken ook in crisistijd sterk zijn. Voor veel huismerken echter, is de situatie vanwege Covid-19 verre van gebruikelijk.

Corona heeft een aantal zwakke plekken in de huidige toeleveringsketen blootgelegd. Om toekomstbestendig en flexibel om te kunnen gaan met latere crisissituaties, is het nodig de huidige keten drastisch onder de loep te nemen.

Chinese schakels in de keten onbetrouwbaarder tijdens crisis

Momenteel worden supermarkten en andere winkels door vele kleine en middelgrote fabrikanten van huismerkproducten voorzien. Deze leveranciers hebben vaak moeite om aan de stijging in vraag te voldoen en bijbehorende logistieke problemen. Veel schakels in de keten worden daarnaast direct of indirect beïnvloed door China; door de coronacrisis waren ingrediënten, onderdelen of halffabricaten uit dat land vaak niet of te weinig beschikbaar.

Deze afhankelijkheid van China en Chinese toeleveranciers geldt voornamelijk voor non-food ketens. Volgens marktonderzoeker Euromonitor is China is verantwoordelijk voor 35% van de wereldwijde productie van huishoudelijke artikelen. In de textiel- en mode-industrie is dit zelfs 54%. China bezit momenteel 19% van het wereldwijde gdp, blijkt uit cijfers van Business dataplatform Statista. Verwacht wordt dat dit percentage de komende jaren verder stijgt.

Overheidshamsteren ontwricht internationale supply chains

In de voedselsector zijn winkeliers minder afhankelijk. De crisis heeft echter wel een sterke invloed op de voedselketen. Overheden die onder druk staan, hebben de neiging zich te gedragen als hamsterende consumenten door hun binnenlandse voedselvoorraden veilig te stellen. Bloomberg noemt dit verschijnsel voedselnationalisme. Agrarische grondstoffen als rijst en graan worden gezien als strategische activa, en het bewaren hiervan ontwricht voornamelijk internationale supply chains van kleine en middelgrote bedrijven die onderling van elkaar afhankelijk zijn, zoals huismerkleveranciers.

Leveringsketens minder monoafhankelijk maken

Supermarkten zijn essentieel voor maatschappelijke stabiliteit. Basisproducten als ingeblikt voedsel, wc-papier en vers voedsel zijn meestal van een huismerk. De belangrijkste vraag op dit moment is: Hoe kan de leveringsketen zo worden ingericht dat supermarkten in tijden van crisis hun primaire rol kunnen blijven vervullen? Korte termijn transacties met handelsrelaties die uitgaan van de laagste prijs zijn niet houdbaar. Strategische samenwerkingsverbanden voor meerdere jaren zorgen voor vertrouwen. Daarnaast moeten bedrijven het risico verlagen, ondanks hogere kosten en verlies aan efficiëntie. Als bedrijven een geografisch breder aanbod creëren. Verschillende experts raden de volgende drie stappen aan:

  • Indien mogelijk loskoppelen van de afhankelijkheid van een enige bron van invoer, of dat nu China is of een ander dominant land of dominante organisatie – door alternatieve manieren te vingen om toelevering te garanderen.
  • Het in kaart brengen van de waardeketen en inzichtelijk maken van de verschillende niveaus in toeleveranciers stroomopwaarts en de logistieke routes daartussen.
  • Het uitwerken van wat-als scenario’s, om in de toekomst flexibel om te kunnen gaan met veranderingen in de beschikbaarheid van producten of ingrediënten.

Lidl transparant over leveranciers

Supermarktketen Lidl heeft recentelijk al haar leveranciers van food, non-food en apparatuur bekend gemaakt. De Duitse prijsvechter geeft een goed voorbeeld van de transparantie die nodig is om vooruit te komen.

Ondanks dat de macht der gewoonte sterk is, laat het coronavirus zien dat het inperken van risico’s het belangrijkste onderdeel is van een toekomstbestendig, heringerichte toeleveringsketen.


Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Pascal Kuipers