Contact

Zeestraat 84
2518 AD Den Haag

Andere vestigingen ›

Smart Food Alliance presenteert tienpuntenplan aan landelijke politiek

In aanloop van de Tweede Kamerverkiezingen in 2021 presenteert de Smart Food Alliance (SFA), initiatief van Schuttelaar & Partners, de landelijke politiek tien punten die ons voedselsysteem duurzamer, eerlijker en gezonder moeten maken. De 35 leden van de Smart Food Alliance zien een belangrijke rol voor de politiek om in de volgende kabinetsperiode ons voedselsysteem te herzien.

"De komende 10 jaar moeten teelt, productie en distributie slimmer worden vormgegeven, zodat ons eten echt gezond, klimaatneutraal en circulair wordt. Dit moet voor een eerlijke prijs, zodat de consument automatisch gezondere keuzes maakt en de sector innovatief koploper blijft.", vindt S&P oprichter Marcel Schuttelaar, die tevens voorzitter van de SFA is. "De politiek moet nu actie ondernemen."

Het tienpuntenplan samengevat

De Smart Food Alliance vraagt de politiek partijen:

Een coherent voedselbeleid:

1.     Kom met een deltaplan voedsel en een deltacommissaris om voedselbeleid te coördineren;

2.     Faciliteer middelgrote bedrijven om een krachtige regierol te nemen voor duurzaam en gezond voedsel;

3.     Zorg voor veerkrachtige voedselketens om voedselvoorziening, ook in tijden van crisis, zeker te stellen.

Duurzame en klimaatneutrale voedselproductie als speerpunt

4.     Maak duurzame voedselproductie tot norm;

5.     Zorg voor transitiesubsidie voor voedselproducenten;

6.     Zorg voor experimenteerruimte voor innovatieve bedrijven;

7.     Zorg dat de maatregelen voor stikstofreductie duurzame voedselproductie stimuleren

Zet in op gezonde voeding, dit is nodig voor een gezonde samenleving

8.     Zorg voor een financiële stimulans voor het eten van groenten en fruit;

9.     Stel richtlijnen op voor een gezonde voedselomgeving.

Een eerlijke prijs voor voedsel

10.  Stel een convenant op voor eerlijke, inclusieve voedselprijzen.

Voedsel nu op de politieke agenda

“We moeten toe naar een voedselsysteem waarin we slim omgaan met onze hulpbronnen en kennis en waarbij we nieuwe technologieën inzetten om toekomstbestendige business te ontwikkelen.”, vindt Marcel Schuttelaar. De veranderingen in de landbouw- en voedselsector gaan ongekend hard: “De politiek moet een stip op de horizon zetten en heldere spelregels scheppen voor boeren, producenten en consumenten.”

Lees hier het volledige tienpuntenplan

 

 


Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Casper Zulim de Swarte