Contact

Zeestraat 84
2518 AD Den Haag

Andere vestigingen ›

Rapport ‘kweken van embryo’s speciaal voor onderzoek’ naar Tweede Kamer

In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport organiseerden wij een maatschappelijke dialoog om aan het licht te brengen hoe er op dit moment in Nederland aangekeken wordt tegen het kweken van embryo’s speciaal voor onderzoek (speciaal kweken). Het rapport over deze dialoog is gisteren aangeboden aan de Tweede Kamer.

Bekijk hier het rapport

 

Waardevolle inzichten door combinatie van dialoogvormen

In dit project combineerden wij verschillende dialoogvormen: focusgroepen met experts, partijen uit het maatschappelijk veld en een burgerpanel en een publieksbijeenkomst in de vorm van een Maatschappelijk Café, aangevuld met een kwantitatief onderzoek onder ruim 1000 Nederlanders door middel van een enquête.

Over de uitkomsten van de verschillende onderdelen van dit project en de conclusies die kunnen worden getrokken door deze uitkomsten te combineren, kunt u meer lezen in het rapport dat op 10 maart 2020 aan de Tweede Kamer is aangeboden.

 

Impuls voor de maatschappelijke dialoog

Over speciaal kweken wordt in Nederland verschillend gedacht: het is niet waarschijnlijk dat we ooit volledige overeenstemming zullen bereiken over alle dillema’s die spelen rond dit onderwerp. De vraag is hoe we als samenleving met die onenigheid omgaan. Met dit project droegen wij bij aan een belangrijke, nieuwe impuls om de maatschappelijke dialoog over het speciaal kweken van embryo’s voor onderzoek te vernieuwen.


Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Edwin Hecker