Contact

Zeestraat 84
2518 AD Den Haag

Andere vestigingen ›

Voortgang in cacao, soja en koffie in beeld voor FNLI

De Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) was in 2018 een van de partijen die het IMVO-Convenant Voedingsmiddelen ondertekenden. Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) betekent samenwerking om risico’s op bijvoorbeeld mensenrechtenschendingen en milieuschade te beperken en zo te werken aan verduurzaming van de productieketens. Volgens de FNLI stimuleert Europese samenwerking het effect van IMVO.

Cacao, koffie, soja en palmolie

Elk jaar ondervraagt de FNLI haar leden over hun IMVO-beleid en risicomanagement, waarover het vervolgens rapporteert. Daarnaast wil de FNLI een visueel aansprekende kwalitatieve rapportage presenteren, over de IMVO-inspanningen van haar leden in vier sectoren: cacao, koffie, soja en palmolie. Op basis van interviews en case studies, schreef Schuttelaar & Partners de tekst, die vervolgens door onze creatieve collega’s in een aantrekkelijke vormgeving is gepresenteerd.

Vier verschillende waardeketens

Het resultaat is nu op de FNLI-website gepresenteerd. Daarin staan allerlei facts & figures over de vier sectoren, een overzicht van de activiteiten en resultaten, en een visualisatie van de vier waardeketens die onderling behoorlijk verschillen. “Waar cacao grotendeels in een selecte groep landen wordt geteeld, is dit voor koffie heel anders. Waar sommige grondstoffen op grote plantages worden geproduceerd, zijn voor andere veel kleine boeren aan zet”, aldus FNLI-directeur Marian Geluk in het voorwoord.

Europese dimensie voor meer IMVO-impact

Geluk benadrukt dat het Nederlandse bedrijfsleven voorop loopt in diverse individuele en gemeenschappelijke verduurzamingsinitiatieven die nu sterker in een internationale, Europese dimensie worden opgepakt. Daarmee vergroten deze initiatieven hun impact. FNLI ondersteunt daarom het pleidooi van de SER om wetgeving en het stimuleren van samenwerking ook veel meer op Europees vlak aan te pakken. 

FNLI blijft IMVO-voortgang analyseren

De SER pleit voor een ambitieuze inzet van het Nederlandse bedrijfsleven om IMVO naar Europees niveau te tillen. Daar is ook het beleid van de FNLI op gericht. Zo kunnen Nederlandse bedrijven nog meer doen hun positieve invloed te vergroten op de sociale omstandigheden en het milieu in de herkomstgebieden van hun grondstoffen. “Wij hebben de intentie om de komende jaren verder te gaan met de sectoranalyses en hier ook een aantal nieuwe sectoren aan toe te voegen”, zegt Geluk. “De voortgang uit deze sectorale samenwerking wil de FNLI in het komende jaar graag met de convenantpartners bespreken.”


Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Tijmen de Vries