Contact

Zeestraat 84
2518 AD Den Haag

Andere vestigingen ›

Schuttelaar & Partners breidt uit met 2 nieuwe partners

Vanaf 1 februari sluiten Tijmen de Vries en Harry Kager zich aan als partner bij communicatie- en adviesbureau Schuttelaar & Partners. Daarmee komt het aantal partners bij S&P nu op 8. Dit achttal zet zich er volop voor in om met hun expertise tal van bedrijven en overheden te adviseren op welke wijze de wereld wat duurzamer en gezonder kan worden. 

Suzanne van der Pijll, Managing Partner vanaf het begin van het bureau, 25 jaar geleden en belast met de rekrutering van nieuwe partners geeft aan dat zij zeer verheugd is met de instap van Harry en Tijmen. ''Beiden zijn al enige jaren als adviseur aan het bureau verbonden en hebben een uitstekende staat van dienst en tal van succesvolle projecten begeleid. Het past bij onze filosofie om uit onze eigen geleding mensen op te leiden en te stimuleren tot het instappen als Partner. Mooi dat dit nu gelukt is.'' 

Schuttelaar & Partners heeft in 2020 ondanks de uitdagende omstandigheden rondom Corona financieel goed gedraaid. Nu instappen biedt een mooie basis voor de uitbouw en groei van S&P. Zoals Tijmen de Vries aangeeft: ''Dat S&P juist in deze tijd zo goed draait laat zien dat duurzaamheid voor bedrijven niet meer weg te denken is. Daarnaast geeft het aan hoe gemotiveerd de medewerkers zijn en de klanten onze werkzaamheden waarderen. In mijn werkveld is nog veel te doen; verduurzamen van internationale voedselketens is harder dan ooit nodig, ook dat heeft de Coronacrisis in het afgelopen jaar duidelijk gemaakt. Daar zet ik me graag in mijn nieuwe rol als partner voor in”. Ook voor Harry Kager, als landbouw- en milieueconoom, is de actualiteit de aanleiding geweest om de stap te maken: ''Als partner met het dossier Landbouw kan ik met nog meer autoriteit landbouworganisaties, overheden en anderen adviseren over de aanpak van ingewikkelde dossiers zoals stikstof en methaan. Samen met mijn team wil ik de komende tijd de sector flink vooruit helpen”. 

Tijdens een feestelijke online bijeenkomst werden de twee nieuwe partners welkom geheten. Zij treden met hun instap toe tot de Healthy World Cooperation: de coöperatie waarvan Schuttelaar & Partners onderdeel is. 

 

Zie verder het moment van ondertekening.

Lees hier meer over Harry Kager en Tijmen de Vries


Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Suzanne van der Pijll