Contact

Zeestraat 84
2518 AD Den Haag

Andere vestigingen ›

Kijk hier ons Nieuwjaarscafé terug

Maandag 8 februari vond ons Nieuwjaarscafé plaats. Ruim 200 deelnemers deden actief mee met de stellingen en nog eens 300 personen hebben de bijeenkomst al teruggekeken. 

Centraal stond de vraag: wat moet er in de volgende kabinetsperiode nu echt gebeuren? Hieronder vind je op de thema's van Schuttelaar & Partners een aantal ideeën van de aanwezige politici. 

 

Kijk hier het nieuwjaarscafé terug

 

Lees hier het verslag van het nieuwjaarscafé

 

Aan alle deelnemers is gevraagd wat zij in het regeerakkoord willen zien. Zie hieronder wat zij wensen voor het regeerakkoord. 

Wat komt er in het regeerakkoord te staan over...

...voeding?

William Moorlag (PvdA): “We betalen op dit moment meer voor een kilo appels dan voor een kilo frikadellen. Dat moet veranderen.” 

Frank Futselaar (SP): “We moeten mensen belonen voor goed gedrag, bijvoorbeeld door groente en fruit goedkoper te maken.” 

Ruud van Acquoij (50PLUS): “Preventie is uitermate belangrijk. Een duidelijk voedselkeuzelogo waarmee je direct kan gezien hoe (on)gezond een product is helpt daar bij.” 

...landbouw?

Laura Bromet (GroenLinks): “De Nederlandse landbouw moet concurreren op kwaliteit i.p.v. kwantiteit. Dat kunnen we doen door onze landbouwproducten te onderscheiden met topkeurmerken.”

Tjeerd de Groot (D66): “Als je niets doet (in de landbouwtransitie, red.) zijn de kosten nog vele, vele maten hoger. Niet alleen voor de boeren, maar ook voor de natuur.” 

Cees de Jong (CDA): “We moeten vaststellen hoe de landbouw er op de lange termijn uit moet zien; welk verdienmodel daarbij hoort en hoe dat producent en consument weer verbindt.” 

...gezondheid?

Jan Klink (VVD): “Het begint bij de kinderen. Gezond en gevarieerd eten voor kinderen kan leiden tot een cultuuromslag en dat is erg belangrijk voor een preventieve gezondheidsaanpak.” 

Christine Teunissen (PvdD): “Er ligt veel te veel nadruk op symptoombestrijding. Wij pleiten voor een radicale verandering van het zorgsysteem. De overheid moet de regie terugpakken om preventiever te handelen.”

...duurzaamheid?

Laura Bromet (GroenLinks): “Mengverpakkingen maakt het recyclen heel erg ingewikkeld. Verpakkingen moeten uit één soort materiaal bestaan. Wij zouden graag een verpakkingsbelasting zien op meerlaagse verpakkingen. Zodat het gebruik daarvan wordt teruggedrongen.”

Pieter Grinwis (ChristenUnie): “We hebben op Scheveningen al een groot succes behaald aan een proef van de Noordzeeboerderij. Nu worden volgende stappen genomen voor de Belgische kust, dat moet toch ook mogelijk zijn voor de Hollandse kust.”


Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Suzanne van der Pijll