Contact

Zeestraat 84
2518 AD Den Haag

Andere vestigingen ›

Kabinetsformatie: deze thema's liggen op tafel

Na de Tweede Kamerverkiezingen volgt vanzelfsprekend de formatie. Een periode waarin politieke partijen - of ze nu winnaars of verliezers zijn – samen tot een nieuwe coalitie moeten komen. Na 'verkennersgate' wordt er nu een nieuwe poging ondernomen door verkenner Herman Tjeenk Willink. Hij heeft de uitdagende taak gekregen om verschillende regeringscombinaties te onderzoeken, wat met de vele maatschappelijke discussies geen gemakkelijke klus is.  
 
De toekomstige coalitie moet in ieder geval een antwoord gaan vinden op vraagstukken op het gebied van gezondheid, voeding en landbouw. Toch zijn er onder de oppervlakte al interessante tendensen waarneembaar als je het maatschappelijke debat nauwgezet volgt. Iets wat Schuttelaar & Partners al meer dan twintig jaar doet. Tijd om wat dieper te kijken naar onderwerpen die een rol spelen bij de aanstaande formatie.

Gezondheid

De coronacrisis heeft laten zien dat gezondheid een belangrijk thema is. Naast de aanpak van het virus is preventie van groot belang om jezelf te beschermen tegen COVID-19. Het blijkt nogal een verschil te maken hoe je leeft en hoeveel je beweegt. De coronacrisis is op het gebied van gezondheid en gezond leven een gamechanger geworden. 
 
Preventie vraagt namelijk om gedragsverandering, maar ook om een versnelling in medische en technologische innovatie. Nederland wordt meer en meer een innovatiemotor voor de gezondheidssector. Kijk alleen maar naar de EMA, nu gevestigd in Nederland, die met grote snelheid vaccins controleert en toelaat. Of het Nederlandse Janssen-vaccin dat in rap tempo is ontwikkeld. Om deze innovatieve zorgoplossingen voor de lange termijn te verankeren is er echter wel politieke overeenstemming nodig. Of om Nederland als bioscience land naar het volgende niveau te brengen is het nodig dat het nieuwe Kabinet zorgt voor een goed investeringsklimaat. Bijvoorbeeld dat we hier niet alleen vaccins ontwikkelen en produceren, maar ze ook direct kunnen aanpassen voor het gebruik voor mensen.

Landbouw

Een ander thema waar de politiek een antwoord op moet formuleren is landbouw. Zo heeft de sector te kampen met een voortslepende stikstofcrisis en zijn er veel partijen die fors willen inzetten op biologische- en kringlooplandbouw. Innovatieve oplossingen spelen hierin ook een cruciale rol en eenduidig beleid is nodig.  
 
De komende tijd zullen plannen vanuit de Europese Unie hierin leidend zijn. De Europese Farm to Fork strategie stelt namelijk dat een lidstaat ervoor moet zorgen dat in 2030 25 procent van de landbouwgrond biologisch moet zijn. De vraag is of dit haalbaar is in Nederland en wat dit concreet gaat betekenen. De politiek zal hierbij richting moeten geven. 

Voeding

De coronacrisis heeft bewezen dat het loont om te investeren in gezonde voeding en gezond leven. Hierin speelt naast de detailhandel ook de politiek een cruciale rol. Denk aan de keuze om een lagere btw op groenten en fruit in te stellen, het invoeren van een suikertaks of het weren van kindermarketing.  
 
De voedseltransitie krijgt steeds meer wind in de zeilen. Verschillende landbouwbedrijven zetten in op de eiwittransitie. Voor een succesvolle transitie naar de productie van plantaardige eiwitten en een omslag in de sector van 'feed' naar 'food' is nog veel nodig. Politieke ondersteuning en onderkenning van de Nationale Eiwitstrategie zijn cruciaal in de omslag naar duurzamere eiwitten.  

Veranderende panelen

De uitdagingen die beschreven worden binnen de thema's landbouw, voeding en gezondheid zijn natuurlijk niet de enige. S&P monitort al 25 jaar deze onderwerpen en helpt bedrijven en organisaties hun weg te vinden in complexe maatschappelijke en communicatieve uitdagingen. Onze expertise is erop gericht om de transitie naar een gezondere en duurzamere wereld samen met u te maken. 
 
Doorpraten over maatschappelijke trends en hoe u hier als bedrijf of organisatie op in kan spelen? Neem dan contact met ons op. 


Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jesse Markus