Contact

Zeestraat 84
2518 AD Den Haag

Andere vestigingen ›

Vijf tips voor succesvol lokaal voedselbeleid

We zien dat de focus op voedseltransitie steeds meer verschuift van Den Haag naar de regio. Sinds begin 2021 hebben verschillende provincies hun visie gegeven op het landbouw- en voedselsysteem in hún regio. Naast provinciale visies zien wij ook dat steeds meer middelgrote en kleine gemeenten een eigen beleid voeren op voedseltransitie. Schuttelaar & Partners werkt veel samen met lokale en regionale partijen om de voedsel- en landbouwtransitie te versnellen. Het mooie aan lokaal beleid is dat de impact groot en direct toepasbaar is. Dit is een groot verschil met Haags beleid, waar de impact over lange termijn gemeten wordt. 

Waar moet u als gemeente of provincie op letten als u aan de slag gaat met lokaal of regionaal voedselbeleid? 

1. Zet een community op van betrokken stakeholders 

Een actieve community of practice rondom lokale voedseltransitie is cruciaal om input te krijgen vanuit de gemeenschap én om kennis en best practices uit te wisselen. Door frequent contact met stakeholders in combinatie met de inzet van social media en een levendige (online) community blijft het onderwerp leven. Koppel hieraan ambassadeurs voor een onderwerp die de noodzaak en de kansen van landbouw- en voedselbeleid op lokaal niveau duiden.   

2. Scheid de verschillende rollen van de overheid 

Maak een duidelijke scheiding in rollen voor een rechtmatige/presterende overheid en voor een faciliterende/netwerkende overheid. De taken en competenties die te maken hebben met een rechtmatige overheid (uitvoerende taken rondom vergunningen, bestemmingsplannen, etc.) zijn anders dan die van een faciliterende/netwerkende overheid (stakeholder management, programma management). Zowel naar de stakeholders als naar de bestuurders schept het duidelijkheid om deze taken te scheiden.  

3. Zoek aansprekende voorbeelden in de regio

Goed voorbeeld doet goed volgen. Elke regio heeft andere doelstellingen als het gaat om voedsel- en landbouwbeleid. Er zijn regio’s gericht op intensieve grootschalige voedselproductie, andere juist op extensieve productie met hoge (lokale) toegevoegde waarde. De truc is om inspirerende koplopers te zoeken die in de regio passen, die aanzien en een voorbeeldfunctie hebben voor een grote groep agrarisch ondernemers.  

4. Geef kracht aan lokale initiatieven 

Veel regio’s barsten van de energie als het gaat om lokale voedselinitiatieven. Sommige zijn zeer professioneel opgezet, andere lijken meer uit-de-kluiten gewassen hobby’s. Wat deze initiatieven gemeen hebben is het tomeloze enthousiasme en de positieve uitstraling op anderen. Als dit soort initiatieven kan rekenen op steun van de lokale/regionale politiek heeft het ook een positieve uitstraling op andere stakeholders in de regio. 

5. Wie doet wat, en wanneer? 

Het uiteindelijke lokale of regionaal voedsel- en landbouwbeleid vertaalt zich in een of meerdere programma’s. Bij het opstellen van deze programma’s is het belangrijk om duidelijk te omschrijven welke partners betrokken zijn en de verdeling van de verantwoordelijkheden vast te leggen. Wie doet wat, en wanneer? 

Tot slot 

Geen regio is hetzelfde, elke gemeente heeft z’n eigen gebruiksaanwijzing. Wilt u weten wat wij voor u kunnen doen om lokaal of regionaal voedselbeleid te helpen vormgeven? Neem dan contact op met Casper Zulim de Swarte.  


Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Casper Zulim de Swarte