Contact

Zeestraat 84
2518 AD Den Haag

Andere vestigingen ›

Voedingsmiddelenbedrijven en de sociale waarde van gezondheid

In het blad Business & Society publiceerde onze collega Léon Jansen een artikel als co-auteur over hoe voedingsmiddelenbedrijven met de sociale waarde van gezondheid omgaan.


Om economische waarde te creëren moeten bedrijven technische informatie opnemen om bijvoorbeeld betere producten te maken of efficiënter te produceren. Daarvoor hebben die bedrijven dus de capaciteit nodig om die informatie te verzamelen, te wegen en op te nemen in hun processen. We noemen dat absorptiecapaciteit. Om morele legitimiteit te behouden en sociale waarde te creëren, moeten bedrijven zich ook onderscheiden in sociale waardes en op veranderingen hierin anticiperen. Met andere woorden: als een bedrijf verantwoord wil blijven produceren, moet zij zich onderscheiden in de maatschappelijke thema's en meegaan met veranderingen daarin.


Deze studie beschrijft hoe acht voedingsbedrijven de sociale waarde van gezondheid prioriteren en operationaliseren in hun productinnovatie en hoe ze daarbij omgaan met conflicten tussen en binnen waardes. Het waarde-afhankelijke framework vult de absorptiecapacitiet aan met hoe technische waarde-creërende bedrijven verschillen in de manier hoe ze met sociale waardes omgaan.

 

Lees hier het hele artikel


Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Léon Jansen