Contact

Zeestraat 84
2518 AD Den Haag

Andere vestigingen ›

Het Regeerakkoord en het voedselsysteem: veel inzet op duurzaamheid, nog te weinig op gezondheid

Het Regeerakkoord ziet er, zeker op gebied van klimaat, duurzaamheid en landbouw op eerste oog best goed uit. Helaas zien wij het onderwerp preventieve gezondheid nog weinig terug. 

Kernpunten voor voedseltransitie in het nieuwe Regeerakkoord:

  • De toekomst is klimaatneutraal, fossielvrij en circulair. Daartoe een aantal belangrijkemaatregelen: het aanscherpen van de doelstelling rondom CO2-reductie naar 60% in 2030, het realiseren van twee nieuwe kerncentrales, het aanstellen van een nieuwe minister Klimaat & Energie (die de regie heeft over een klimaatfonds van 35 miljard), meer hulp voor MKB (door stimulans en simpelere wetgeving).
  • De landbouw richt zich op: kringlooplandbouw (het sluiten van kringlopen en focus op lokaal),de positie van de boer versterken o.a. met een goed verdienmodel (nieuwe verdienmodellen) en focus op jonge boeren, gebiedsgerichte aanpak, het versnellen van de stikstofdoelen, meer aandacht voor geïntegreerde gewasbescherming.
  • In de paragraaf ‘Gezondheid’ is aandacht voor het verhogen van de belasting op suikerhoudende dranken en de bindende afspraken met industrie over gezondere voedingsmiddelen. Op termijn zal er mogelijk een suikerbelasting worden ingevoerd en de BTW op groente en fruit naar 0% worden verlaagd. 
  • Uiteraard is er veel aandacht voor ondernemerschap, met een focus op: het MKB (wordt versterkt en gestimuleerd) en kennis & innovatie (Nationaal Groeifonds, publiek-private samenwerking).
  • Financieel is een tijdelijk hogere schuld acceptabel om zo de maatschappelijke opgaven aan te pakken (voor klimaat en stikstof 60 miljard), daarna streeft het kabinet naar een dalende schuld op de langere termijn.

Geschreven door: Justin Sarijoen, Caitlin Hafkamp en Casper Zulim de Swarte


Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Casper Zulim de Swarte