Contact

Zeestraat 84
2518 AD Den Haag

Andere vestigingen ›

Veel beweging in de zuivelsector

De vraag naar duurzamere zuivelproducten groeit, vandaar dat het aanbod ervan stijgt. In 2020 groeide de consumentenomzet van duurzame zuivel met 11%. We consumeren dus steeds meer duurzame zuivel, en dat is beter voor het verdienmodel van de melkveehouder en natuurlijk ook beter voor de planeet. 

Tegelijkertijd spelen er tal van issues, denk aan de discussies over stikstof, methaan, dierenwelzijn en ruimtegebruik. Ook ngo’s richten zich steeds meer op de melkveehouderij. De roep om verdere verduurzaming van de zuivelsector klinkt steeds luider. Eén van de antwoorden is de ontwikkeling van plantaardige voedingsmiddelen die zuivelbedrijven voortvarend aanpakken. De vraag naar zuivelvervangers groeit en voedselreuzen investeren in het ontwikkelen van nieuwe vegan productlijnen. Kortom, de zuivel is volop in beweging, met veel positieve en soms ook ingrijpende ontwikkelingen.

Duurzaamheidsconcepten groeien door

Biologische zuivel wint langzaam aan terrein. Zuivel behoorde in 2020 tot de top drie van de meest verkochte biologische producten in de supermarkt. Daar zijn de afgelopen jaren verschillende duurzaamheidskeurmerken- en concepten bij gekomen. Denk aan het integrale duurzaamheidskeurmerk ‘On the way to PlanetProof’ van SMK. Dit is een keurmerk waar ondertussen ca. 750 melkveehouders aan meedoen. Ook andere keurmerken en concepten zoals het Beter Leven Keurmerk en het Beter voor Koe, Natuur en Boer-programma groeien gestaag. 

Toekomst

Verduurzaming van de melkveehouderij is wat ons betreft meer dan ooit noodzakelijk. Daarbij is het belangrijk dat de melkveehouder een goede boterham kan blijven verdienen. Door diverse uitdagingen en nieuwe regelgeving krijgen melkveehouders te maken met hogere kosten en strengere productievoorwaarden.

De verschillende keurmerken en concepten bieden diverse mogelijkheden voor verdere verduurzaming. In onze ogen leiden meerdere wegen naar een gemeenschappelijk doel en dat is een duurzamere sector die met Nederlandse kwaliteitsproducten. Wij blijven ons inzetten door melkveehouders te stimuleren verdere stappen te zetten op het gebied van duurzaamheid, en retailers te ondersteunen bij de introductie van duurzamere zuivel. En - last but not least - we blijven de consumenten informeren over de productie van Nederlandse zuivel. Dat is allemaal hard nodig op weg naar verdere verduurzaming van de sector.

Geschreven door: Ynske van Zundert en Monica van Leeuwen


Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ynske van Zundert