Contact

Zeestraat 84
2518 AD Den Haag

Andere vestigingen ›

Nu ook de Week zonder Zuivel

Na vier jaar Week Zonder Vlees betrekt de week dit jaar voor het eerst ook zuivelproducten. Nederlanders worden uitgedaagd om van 7 t/m 13 maart zowel de vegetarische, als de plantaardige keuken te ontdekken. Maar welke rol speelt zuivel in de missie die oorspronkelijk door de Week Zonder Vlees werd nagejaagd? En waarom juist nu ook zuivel?

Doel van de week

De Week Zonder Vlees en Zuivel ambieert een flexitarisch eetpatroon als de standaard met daarin een betere balans tussen dierlijke en plantaardige eiwitten, om de impact op mens, dier en milieu te verkleinen. Door te inspireren met vegetarische en plantaardige alternatieven wordt er gestreefd naar een meer kritische consumentenblik en meer aandacht voor de kwaliteit van vlees en zuivel. Deze verandering, zo zeggen de initiatiefneemsters, is allang aan de gang in de vlees- en zuivelsector. De sector beweegt. Nu de consumenten nog.

Ons eetpatroon

Er wordt kritisch gekeken naar een eetpatroon zonder vlees en zuivel. Alternatieven voor vlees en zuivel zijn niet altijd duurzamer of gezonder. De studie waarop de Schijf van Vijf is gebaseerd, adviseert een minimale zuivelinname van 300 gram per dag. Volgens de meest recente zuivelconsumptiecijfers van de Voedselconsumptiepeiling tussen 2012-2016[1] consumeren we nu ongeveer 344 gram zuivel per dag. We consumeren nu dus iets meer dan wordt voorgeschreven door de Schijf van Vijf. Dat is in lijn met de constatering van de Gezondheidsraad in 2021, waaruit blijkt dat de gemiddelde eiwitinname in Nederland boven de eiwitnorm[2] ligt.

Nederland zuivelland: zuivel in cijfers

Nederland produceert jaarlijks ruim 14 miljard kilogram zuivel met een waarde van €7,8 miljard. Ongeveer 35% van de in Nederland geproduceerde zuivel blijft binnen de landsgrenzen[3]. Dat komt neer op zo’n 4,9 miljard kilogram kaas, melkpoeder, consumptiemelk en -producten (zoals yoghurt en kwark), gecondenseerde melk, boter en boterolie en overige zuivelproducten per jaar. De Week Zonder Vlees en Zuivel kijkt uitsluitend naar de belangrijkste zuivelproducten – drinkzuivel, eetzuivel en kaas (81% van de zuivelconsumptie) – waarmee de gemiddelde zuivelconsumptie per persoon momenteel uitkomt op 344 gram[4] per dag.

Zuivel van de toekomst

De afgelopen jaren zien we een ontwikkeling naar meer duurzamere melkstromen ontstaan. Biologische zuivel blijft zichzelf ontwikkelen, en weidemelk is eerder norm dan uitzondering. Zuivel behoorde in 2020 tot de top drie van de meest verkochte biologische producten in de supermarkt. Daar zijn de afgelopen jaren verschillende duurzaamheidskeurmerken- en concepten bij gekomen. Denk aan het integrale duurzaamheidskeurmerk ‘On the way to PlanetProof’ van SMK. Dit is een keurmerk waar ondertussen ca. 750 melkveehouders aan meedoen. Ook andere keurmerken en concepten zoals het Beter Leven Keurmerk en het Beter voor Koe, Natuur en Boer-programma groeien.

Daarnaast groeit de markt van plantaardige alternatieven. Tussen 2018 en 2019 groeide de supermarktverkopen van zuivelalternatieven naar €101 miljoen, een stijging van 11,4%[5]. Volgens de meest recente jaarcijfers van Danone vertoonden plantaardige, probiotische en eiwitplatforms ‘buitengewone groei’[6] in Europa. Ook andere zuivelgiganten zoals Nestlé en FrieslandCampina ontwikkelen zich snel in plantaardige zuivel. Het aandeel van plantaardige zuivel in de Nederlandse economie is nog klein, maar de groei gaat gestaag. In 2021 namen de bestedingen aan plantaardige zuivel met 7 procent toe.[7]

Kwaliteit

Het is belangrijk om duurzame initiatieven en duurzamere melkstromen te stimuleren. En aandacht te verkrijgen voor een kwalitatief goed zuivelproduct met een eerlijke prijs voor de boer. Deze campagne inspireert consumenten hopelijk om meer oog te hebben voor de impact van voedsel op mens en milieu, en te kiezen voor duurzamere zuivel en af en toe plantaardig. Een week zonder vlees en zuivel is immers geen leven zonder vlees en zuivel.


[1] De gemiddelde Nederlander consumeert 352 gram zuivelproducten per dag https://www.wateetnederland.nl/resultaten/voedingsmiddelen/consumptie/zuivelproducten

[4] https://weekzondervlees.nl/wp-content/uploads/2021/12/Verantwoording-campagne-Nationale-Week-Zonder-Vlees-Zuivel.pdf Melk alternatieven, room en koffiemelk niet van zuivel, roomijs alternatieven, sorbet/waterijs en ijs, niet-geclassificeerd wordt buiten beschouwing gelaten.


Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Milou Peperkamp